Autor:Karlheinz Deschner
Tytuł:I znowu zapiał kur - Krytyczna historia Kościoła T.1
Wydanie:Gdynia 1996; Uraeus
Strona:377
Nasz opis:

Jest to książka po prostu niezbędna dla każdego intelektualisty. Trzeba te słowa potraktować z całą powagą i odczytać bardzo dosłownie. Otrzymaliśmy pierwszą w naszych czasach wielką krytykę naprawdę istniejącego i prawdziwie przedstawionego chrześcijaństwa. Dr Kurt Port, Die Pforte Osiągnięciem Deschnera jest przede wszystkim to, że przedstawił krytykę Kościoła, zwłaszcza Kościoła rzymskiego, w aspekcie moralnym i politycznym, i to taką, która dotychczas nie ma sobie równej jako praca szczera, bezkompromisowa, solidna pod względem naukowym i obszerna jest to wspaniałe dokonanie teoretyczne i - co więcej - akt społeczny i polityczny. Blätter für Deutsche und Internationale Politik, Kolonia


Zamknij