Autor:Karlheinz Deschner
Tytuł:I znowu zapiał kur - Krytyczna historia Kościoła T.2
Wydanie:Gdynia 1996; Uraeus
Strona:99
Nasz opis:

Jego historia Kościoła dowiodła, że Autor nie tylko odznacza się wręcz doskonałą znajomością źródeł i piśmiennictwa, lecz potrafi również uchwycić istotne korelacje, nie ograniczając się do komplikacji materiału. Takich dzieł jak to istnieje niewiele. Przez swe znaczenie jest to książka porównywalna właściwie jedynie z klasyczną historią Kościoła, Bezstronnymi dziejami Kościoła i herezji Gottfrieda Arnolda, która stanowiła, jak wiadomo, wyłączne źródło wszelkich refleksji Goethego nad chrześcijaństwem i której trwający po dziś dzień rezonans trudno przecenić. Jest to historia Kościoła, jakiej jeszcze nigdy nie napisano. Wydarzenie najwyższej rangi.


Zamknij