Aktualnie brak zdjęcia okładki.
Autor:Salomon Reinach
Tytuł:Orpheus - Historja Powszechna Religij
Wydanie:Warszawa 1929; Księgarnia F. Hoesicka
Nasz opis:

Doskonała prezentacja Kościoła i chrześcijaństwa (oraz innych religii - jest to pozycja religioznawcza) czterdzieści lat przed Deschnerem. Jedną z głównych inspiracji do niej jest twórczość Woltera. To jest naprawdę świetne dzieło!

Salomon Reinach - (1858–1932), franc. archeolog, historyk sztuki i religioznawca; brał udział w licznych wykopaliskach; od 1902 dyrektor Musée des Antiquités Nationales w Saint-Germain-en-Laye i prof. École du Louvre w Paryżu; od 1906 prezes Akad. Napisów i Literatury; wykopaliska m.in. 1880–82 w Myrinie (ob. Şandarlık, Turcja); prace z zakresu historii sztuki i religii, napisał ok. 50 pozycji, dotąd tylko jedna została przetłumaczona na język polski - Orfeusz, czyli dzieje powszechne religii (1907, wyd. pol. 1914, 1929


Zamknij