Norbert Wójtowicz

Norbert Wójtowicz Ur. 1 grudnia 1972, historyk (Uniwersytet Wrocławski) i teolog (Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu). W latach 1997-1999 ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie, od 1997 uczestnik Studium licencjacko-doktoranckiego przy PFT we Wrocławiu, gdzie w 2001 uzyskał tytuł Magistra Licencjonowanego Świętej Teologii, od 1998 doktorant w Instytucie Historycznym UWr, stypendysta The De Brzezie Lanckoroński Foundation - Londyn 2000, członek zwyczajny Societas Scientiarum Plociensis. Aktualnie pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2002 r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Prowadzi badania nad dziejami i myślą masonerii ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918-1939. Efektem tych prac jest szereg publikacji, m.in. książki "Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów" (Wrocław 1997) oraz "Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga" (Wrocław 1999). Aktualnie w kręgu jego zainteresowań znajduje się kwestia istnienia i funkcjonowania stereotypu masona w polskiej myśli politycznej II Rzeczypospolitej oraz problem praktycznego rozumienia "religii" i "religijności" w wypowiedziach wolnomularzy. Drugim polem jego zainteresowań jest historia kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z dalekowschodnimi systemami walki. Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Combat Kalaki, Krajowy Rzecznik Prasowy The Millennium School of Martial Arts International w Polsce oraz Krajowy Rzecznik Prasowy World Eskrima Kali Arnis Federation w Polsce. Współautor książki "Combat Kalaki. Alternatywna sztuka walki wywodząca się z tradycji wojowników filipińskich" (Oleśnica 2002). Zwolennik poglądów konserwatywnych i monarchistycznej wizji państwa. Na VI Konwencie Organizacji Monarchistów Polskich (27 listopada 1999) wybrany Strażnikiem Praw ergo Przewodniczącym Sądu Honorowego. Publikował przede wszystkim w następujących pismach: "Rojalista - Pro Patria", "Szewska Pasja", "Posłaniec Serca Jezusa", "Wspólnota Wiary", itp., ale także kilka tekstów w pismach masońskich, np. "'Kozioł' wskaże masona, Polska ze śmiechu kona", "Wolnomularz Polski", [1995], nr 5, s. 14-15; "Franco a masoni", "Wolnomularz Polski", 1997, nr 13-14, s. 6-9; "Czy istnieje filozofia masońska? (Wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Nowickim)", Biblioteczka "Wolnomularza Polskiego". T. 19, [Warszawa 1997], ss. 8; ""Szewska Pasja" o masonerii", "Wolnomularz Polski", 1997-1998, nr 17-18, s. 7; "Wolnomularze - Psychiatrzy", "Wolnomularz Polski", 1998, nr 19-20 z lutego-marca, s. 13-15; "Mistyk i jego Bóg", "Wolnomularz Polski", R. 1999, nr 29, s. 13-14; "Wolnomularskie rozumienie wolności", Biblioteczka "Wolnomularza Polskiego". T. 27, [Warszawa 1999], ss. 22; "Freemasonry in Poland formerly and today", II edition, "Polish Freemason's Library", Or:. Warsaw 6000/2000, ss. 12; ponadto m.in.: "Czy istnieje filozofia masońska?", "Wiedza Tajemna", nr 15 (2000), s. 16-19; "Szatan w loży", "Wiedza Tajemna", nr 18 (2000), s. 70-72; "Mistyk i jego Bóg", "Wiedza Tajemna", nr 19 (2000), s. 24; "Szatan w loży. Cz. 2", "Wiedza Tajemna", nr 19 (2000), s. 42, 56-57.
Zamknij