Adam Marek Bryszkowski

Ur. 1966. WYKSZTAŁCENIE: KUL (1986/87), Uniwersytet Wrocławski (1987/91), magisterium (filologia klasyczna) - 1991. WYKSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE: asystent na Uniwersytecie Wrocławskim - 1991/94; British Council - Certificate in Advanced English - 1994; Goethe-Institut - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache - 1998; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) / wynik 627 - 1998; Goethe-Institut - Zentrale Mittelstufenprüfung - 1998; British Council - Certificate of Proficiency in English - 1998; Goethe-Institut - ZOB (Zentrale Oberstufenprüfung) - 1999; Goethe-Institut - GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) - 1999; British Council - BEC 3 (Business English Certificate) - 1999; British Council - CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade)- 1999; British Council - Endorsement to CPE in English Literature - 1999; London Chamber of Commerce and Industry - English for Business / level 3 (EFB 3) - 2000; British Council, RSA - CELTA (Certificate of English Langugage Teaching to Adults) - 2000; British Council- IELTS (International English Language Testing Services) - wynik 8, very good user; rok zdania - 2001; TOEIC (Test of English for International Communications) - wynik - 930; rok zadania -2001; certyfikat MEN w zakresie nauczania języka niemieckiego - 2002; Foundation Certificate for Teachers of Business English - międzynarodowa licencja do nauczania języka bisnesu wydawana przez the London Chambers of Commerce and Industry. ZATRUDNIENIE: I LO w Wałbrzychu 1990-1991 - nauczyciel języka angielskiego; Studium Nauczycielskie w Wałbrzychu 1990-1992 - lektor języka łacińskiego; II LO w Wałbrzychu 1991-1994 - nauczyciel łaciny i języka angielskiego; Uniwersytet Wrocławski 1991-1995 - lektor łaciny i greki, asystent w Instytucie Filologii Klasycznej; urlop naukowy - 1994/95; SP nr 22 we Wrocławiu 1998 - nauczyciel języka niemieckiego; Zespół Szkół Medycznych nr 5 we Wrocławiu 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego; Prywatne Liceum Handlowe Dla Dorosłych we Wrocławiu 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego; Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 we Wrocławiu/ XXIII LO - 1998 - do 2000 - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego; English Entrance (Prywatna Szkoła Języków) 1998-do 2000 - lektor języka angielskiego i niemieckiego; VII LO im. K.K: Baczyńskiego we Wrocławiu - od 2000 do chwili obecnej - nauczyciel języka angielskiego; KWALIFIKACJE LINGWISTYCZNE: język angielski - w mowie i pi¶mie, tłumacz konsekutywny i symultaniczny; język niemiecki - w mowie i pi¶mie, tłumacz ustny i pisemny; języki klasyczne: greka i łacina - tłumaczenia pisemne; języki włoski i hiszpański - tłumaczenia pisemne i ustne; język ukraiński - tłumaczenie na język polski; języki francuski, portugalski i nowohebrajski - podstawy; obecnie pracuje nad językiem czeskim.

Zamknij