Paweł Jasienica

Właściwie Leon Lech Beynar (1909-1970), polski historyk, pisarz, publicysta Tygodnika Powszechnego, eseista. Uczestnik II wojny światowej, oficer Armii Krajowej. Od grudnia 1959 jeden z wiceprezesów Związku Literatów Polskich. W 1962 ostatni prezes Klubu Krzywego Koła. W 1964 jeden z 34 polskich intelektualistów, którzy podpisali protest w związku z zaostrzeniem cenzury prasowej. Od grudnia 1966 członek zarządu PEN-Clubu. Autor Polski Piastów (1960), Polski Jagiellonów (1963), Rzeczpospolitej Obojga Narodów (cz. 1-3, 1967-1972).
Zamknij