Stanisław Markiewicz

Urodził się 9 maja 1923 roku w Marles we Francji. Dr Markiewicz specjalizuje się w problematyce światopoglądowej, religioznawczej i wyznaniowej. Jest autorem 33 książek, spośród których 5 ukazało się za granicą. Książki te odznaczają się różnorodnością formy i środków wyrazu. Są wśród nich prace naukowe i popularnonaukowe, jak np. Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza (KiW 1964), Klerykalizm (Iskry 1966), Katolickie idee wychowania (KiW 1972), Katolicyzm polityczny w Ameryce Łacińskiej (PWN 1981), a także książki wybitnie religioznawcze: Protestantyzm (w cyklu "Religie świata" KAW 1982) oraz Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (KiW 1983). Trzy książki Stanisława Markiewicza cechują walory literackie. Są to: Jesienią nad Tybrem (1968), W cieniu bazyliki (1970) i U drzwi Dobra i Zła (1981). Kilka książek Stanisława Markiewicza mieści się w kategorii publicystyki "watykanologicznej", jak np. Jan XXIII wobec problemów współczesności (MON 1962), Sprzeczności we współczesnym katolicyzmie (KiW 1984), Polityka Jana XXIII i Pawła VI (MON 1985), Między Waszyngtonem, Rzymem i Sajgonem (LSW 1988), Kościół rzymskokatolicki a państwa socjalistyczne (KiW 1974) i Polityka wschodnia Watykanu (KAW 1982). W polu zainteresowań Stanisława Markiewicza znalazła się również problematyka związana z działalnością Kościoła katolickiego w RFN: Watykan i NRF wobec spraw polskich (MON 1964), Spadkobiercy krzyżackich tradycji (MON 1967), Katolicyzm polityczny w RFN (KiW 1978) i CSU - historia i teraźniejszość (MON 1981). Następujące publikacje książkowe Stanisława Markiewicza z jego dorobku naukowego są poświęcone wyłącznie polityce wyznaniowej partii i państwa w PRL: Państwo i Kościół w okresie dwudziestolecia Polski Ludowej (KiW 1965), Współczesne chrześcijaństwo w Polsce (KiW 1987), Państwo i Kościół w Polsce Ludowej (LSW 1981) i Współdziałanie Kościoła i państwa w świetle teorii i praktyki (KiW 1984).

Zamknij