Prof. dr hab. Ludwig Hass (ur. 1918)

Historyk, publicysta, pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie. W latach 1939-1956 przebywał w sowieckich więzieniach, łagrach i na zesłaniu, więzień polityczny PRL (1965-1966). Badacz struktur i dziejów społecznych Polski XIX i XX wieku, postaw politycznych i ideologii, dziejów wolnomularstwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor siedemnastu książek (w tym siedmiu poświęconych masonerii), kilkuset rozpraw, przyczynków i recenzji naukowych.
Zamknij