Ryszard Skarzyński

Politolog, studiował historię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1979-1983 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. obronił pracę doktorską poświęconą myśli politycznej Hannah Arendt. Pięć lat później habilitował się. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora. Autor książek o myśli politycznej emigracji z Trzeciej Rzeszy i Austrii (Intelektualiści a kryzys, 1988, wyd. II 1991), filozofii politycznej Carla Schmitta (Od chaosu do ładu, 1992) i myśli politycznej ordoliberalizmu (Państwo i społeczna gospodarka rynkowa, 1994). Wykłada na Uniwersytecie w Białymstoku i w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza.
Zamknij