Mieczysław Żywczyński

Historyk, profesor KUL, członek i założyciel Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Zamknij