Jacob Bronowski (1908-1974)

Był uczonym brytyjskim polskiego pochodzenia. Ukończył studia matematyczne i prace w Cambridge, jednak dalsze jego zainteresowania i prace dotyczyły, głównie filozofii, a zwłaszcza filozofii nauki i sztuki. Wykładał na wielu uczelniach w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, uczestniczył w pracach badawczych UNESCO I Massachusetts Institute of Technology, był członkiem licznych towarzystw naukowych. Ważniejsze prace Bronowskiego: "Scienc and Huirran Values", 1956; "William Blake and the Age of Revolution", 1965; "The Identity of Man, 1965. W tłumaczeniu polskim ukazały się "Źródła wiedzy i wyobraźni", PIW 1984.
Zamknij