JACEK SIERADZAN

Historyk religii, buddolog i tłumacz. Jest autorem wielu przekładów z literatury buddyjskiej i poezji współczesnej, około 20 artykułów naukowych i kilkunastu haseł do encyklopedii "Religia". Przygotował antologie tłumaczeń: "Buddyzm" (1987), "Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki" (1993), "Śmierć i umieranie. Tradycja tybetańska" (1994), "Buddyjska wizja śmierci i umierania" (1997), "Życie po życiu w Tybecie" (1997) oraz zbiory esejów: "Starożytna mądrość a nauka współczesna" (1993), "Buddologia w Polsce" (1993), "Przekroczyć próg mądrości" (1997). Zredagował też monograficzny numer czasopisma "Nomos" o buddyzmie (nr 18/19, 1997).
"Szaleństwo w religiach świata" jest pierwszą częścią trylogii o związkach szaleństwa z religiami. Dwie pozostałe to: "Ekscentryzm i szaleństwo w religiach w XX wieku" oraz słownik "Boskie szaleństwo", pierwszy tego typu projekt w literaturze światowej. Ponadto jest autorem niepublikowanej jeszcze książki "Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii".
Zamknij