Witold St. Michałowski (Michał Bereha)

Od 1968 r. zawodowo zajmuje się budową rurociągów ropy naftowej i gazu. Był w tym czasie m.in. szefem nadzoru inwestorskiego II nitki rurociągu PRZYJAŹŃ i rurociągu PÓŁNOCNEGO w HYDROBUDOWIE - 6, dyrektorem ds. Inwestycji rurociągowych na terenie b. ZSRR w B.K.D.E. INSTALEXPORT oraz szefem nadzoru budowy gazociągu BOISBRIAND - MONTREAL w Kanadzie i rurociągu naftowego WARRI-MAIDOGURI w Nigerii. Pracował przy instalacjach naftowych w Iranie, Iraku i Libii. 

Jest autorem kilkudziesięciu opracowań i referatów naukowo-technicznych oraz poradnika RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU (wspólnie z St. Trzopem). W 1996 r. zespół, którym kierował otrzymał tytuł MISTRZA TECHNIKI. Na AGH w Krakowie otworzył przewód doktorski Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania przemysłu transportu węglowodorów.

Od 1995 redaguje i wydaje kwartalnik RUROCIĄGI www.rurociagi.com (ukazało się 39 numerów).

Problematyką rurociągową zajmował się w publikacjach na łamach m.in. RZECZPOSPOLITEJ, WPROST, TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ, GAZETY POLSKIEJ, Kuriera Związkowego, Magazynu OBYWATEL, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO, NAFTA & GAZ BIZNES oraz czasopism polonijnych w USA, Ukrainie i Australii.

Jest założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Rurociągów, które wraz z SAMOOBRONĄ patronuje działalności Stowarzyszenia JESTEŚMY W EUROPIE im. ks. Piotra Wawrzyniaka oraz już trzecią kadencję członkiem Polskiego Komitetu ds. Gospodarki Energetycznej FSNT NOT.

Współautor z gen. T. Jauerem i prof. W. Kowalczykiem I programu SAMOOBRONY.

W 1967 roku kierował I Polską Wyprawą w Góry Mongolskiego Ałtaju.

Szerokim rzeszom czytelników literatury faktu i reportaży jest znany jako autor książek "Wyprawa do 5 Bogów" (1971) i "Testament Barona" (1972, 1973, 1974, 2000) przetłumaczonej na język mongolski (film TV). Jest autorem "Sporu o Bieszczady" (1979, 1980) wspólnie z Januszem Rygielskim oraz "Hajże na Bieszczady" i zbioru "Z szerokiego świata"(1987).

W latach 1980-1984 mieszkając w Ameryce Północnej współpracuje z czasopismami polonijnymi podpisując się Michał Bereha. Poza zasięgiem cenzury w Montrealu ukazuje się "Tajemnica Ossendowskiego" (1983). Jest autorem scenariusza i współproducentem dokumentalnego filmu "Sir Casimir Gzowski" o jednym z "ojców narodu kanadyjskiego".

ISKRY wydają w serii Dookoła Świata książkę "Tuaregowie i caterpillery" (1983) o pracy inżyniera budowy rurociągów w Nigerii. "Najemnicy wolności"

W kraju biografia Tajemnica Ossendowskiego ukazuje się w 1991 r.

W 1992 r zakłada FUNDACJĘ ODYSSEUM www.rurociagi.com/fundacja_odysseum/index.html - prowadzącą Ośrodek Dokumentacji Dokonań Polaków w Świecie, działającą pod patronatem Muzeum Azji i Pacyfiku.

Zbiór reportaży "Szi-Kun" (1996) dedykuje prezydentowi Dżocharowi Dudajewowi. Budowie Gazociągu Jamalskiego poświęca "Tranzytowy przekręt stulecia" (1997) i "Skok na rurę" (1998) pierwszą sądownie ocenzurowaną publikację w III RP. Wyrok sądowy opublikowany na okładce książki, zakazuje Witoldowi Michałowskiemu "rozpowszechniania wszelkich informacji na temat udziału PHZ BARTIMPEX S.A. w przedsięwzięciu związanym z budową gazociągu Jamał - Europa Zachodnia"

W 1997 jest obserwatorem wyborów w Czeczenii, a dwa lata później korespondentem wojennym prasy polonijnej z Australii i USA w tym kraju. Reporterski zapis wydarzeń w których uczestniczy to "Płonący Kaukaz" (2000). W 2000 r. i 2002 odbywa podróże do Republiki Tuwa. Dociera tam do legendarnych Wrót Agharty. Relacje zawarł w "Wysłańcy innego Nieba" (2002).

Był pełnomocnikiem muzułmańskiego Czeczeńskiego Związku Zawodowego w przyjęciu do silnie związanej z kościołem katolickim Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

W 2003 r. z ramienia OSCE jest obserwatorem wyborów w Azerbejdżanie.

W 2005 r. jego teksty ukazały się m.in. w FOCUS Nr 3/04 oraz Magazynie OBYWATEL, a wywiady z W. St. Michałowskim zamieściły ZWIERCIADŁO, SZÓSTY ZMYSŁ i GAZETA LITERACKA w Baku (Azerbejdżan). 

ISKRY w 2004 r. wydały Wielkie safari Antoniego O , a moskiewskie wydawnictwo JAUZA tłumaczenie biografii Ossendowskiego na język rosyjski.

Jest członkiem Z.L.P oraz S.D.P. Poświęcił mu notę Leksykon - POLSCY PISARZE WSPÓŁCZEŚNI (1995) i SŁOWNIK PISARZY POLSKICH (2001) oraz WHO IS WHO 2004.

Mieszka w Michalinie pod Warszawą.

*

[Na zdjęciu: Witold Michałowski oraz Piotr Kuncewicz otwierający wieczór autorski książki "Wielkie safari Antoniego O." w Domu Księgarza na Starym Mieście w Warszawie.


Zamknij