Karol Myśliwiec

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec studia archeologii śródziemnomorskiej odbywał na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Ukończył je w roku 1967. Pod kierunkiem prof. Michałowskiego pracował od 1969 roku na wykopaliskach w Egipcie (Aleksandria, Deir el-Bahari) i Syrii (Palmyra). Brał także udział w wykopaliskach niemieckich w świątyni faraona Seti I w Gurna (Teby Zachodnie) oraz w Minszat Abu Omar (Delta Nilu). Od 1985 do 1995 roku kierował polsko-egipskimi wykopaliskami ratunkowymi w Tell Atrib (Delta Nilu), zaś od 1987 r. kieruje polsko-egipską misją archeologiczną w Sakkarze, po zachodniej stronie piramidy Neczericheta (Dżosera). Od 1982 r. jest dyrektorem Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, a od 1992 - kierownikiem Zakładu Archeologii Egiptu Starożytnego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego dorobek naukowy obejmuje 12 książek, w tym trzy popularno-naukowe w języku polskim, tłumaczone później na języki obce, a także ok. 300 artykułów naukowych i popularnych dotyczących najczęściej archeologii, historii, sztuki i religii Egiptu faraońskiego. Wykładał w kilkudziesięciu krajach świata, od Japonii po Chile, USA i Kanadę. Brał udział w wielu kongresach i sympozjach międzynarodowych. Jest honorowym obywatelem Jasła, członkiem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Egiptologów, a także "Explorers' Club" z siedzibą w Nowym Jorku. Źródło: Zapomniana Nekropola: http://leaderfilm.pl/zapomniananekropola/n1.html

Zamknij