Michał Pietrzak

Prof. dr hab.; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik jedynego w Polsce Zakładu Prawa Wyznaniowego. Autor podstawowego podręcznika do prawa wyznaniowego - Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999. Zob. też rozmowę z profesorem na łamach Biuletynu Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum, nr 5(13) z 18 listopada 1994 roku, dostępne w Internecie pod adresem: free.ngo.pl/neutrum/
Zamknij