Eugen Drewermann

Urodzony w 1940 roku, doktor teologii, studiował filozofię i psychoanalizę. Jest księdzem oraz samodzielnym pracownikiem naukowym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną. Autor wielu książek, m.in. cyklu interpretacji baśni Grimmów z pozycji psychoanalizy (11 tomów), dzieł Tiefenpsychologie und Exegese (Psychologia głębi a egzegeza, 2 tomy); An ihren Fruchten ihr sie erkannen (Po owocach ich poznacie); Ueber die Unsterblichkeit der Tiere (O nieśmiertelności zwierząt) i innych. W 1991 r. został suspendowany przez Watykan, pozbawiono go prawa wykładania teologii katolickiej, a następnie zawieszono w czynnościach kapłańskich.

Zamknij