Gerard Labuda

Ur. 1916, historyk polski.
Studiował na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie podczas okupacji; obronił doktorat w 1944. Od 1950 profesor uniwersytetu w Poznaniu (rektor 1962-1965), od 1953 także w Instytucie Historii PAN. Od 1964 członek korespondent PAN, od 1968 członek rzeczywisty, 1984-1986 wiceprezes; w latach 1989-1994 prezes reaktywowanej PAU. Przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej, wieloletni członek, sekretarz generalny i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Badacz historii średniowiecza, wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich. Autor m.in. Studiów nad początkami państwa polskiego (1946), Fragmentów dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej (t. 1-3, 1960-75), Studiów nad początkami państwa polskiego (t. 1-2, 1987-88), Pierwszego państwa polskiego (1989)
Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy I klasy. 28 czerwca 1994 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. [Wikipedia, fot. J. Giedrys]

Zamknij