Anna Mazerant-Leszkowska

Dziennikarka zajmująca się nauką oraz teatrem operowym i sztuką baletową. Po ukończeniu studiów (Wydział Mat.-Fiz.-Chem. UŁ) - redaktor merytoryczny Oddziału Łódzkiego KAW i stały współpracownik tygodnika "Odgłosy", Rozgłośni PR w Łodzi, "Tygodnika Kulturalnego", tygodnika "Kultura", miesięczników: "Teatr" oraz "Twoja Muza", a także portalu "Maestro" oraz "Yorick". Publicysta w dziale nauki i kultury redakcji "Tygodnik Robotniczy" i Krajowej Agencji Robotniczej, przez wiele lat etatowy dziennikarz "Przeglądu Technicznego". Kierownik działu kultury w tygodniku "Warsaw Voice" oraz wieloletni kierownik dwóch działów naukowych (nauk biologicznych i medycznych) w miesięczniku PAN - "Nauka i Przyszłość". Redaktor naczelna biuletynu Komitetu Badań Naukowych "Sprawy Nauki". Założycielka i redaktor naczelna miesięcznika "Sprawy Nauki". W dorobku dziennikarskim - ponad 2000 publikacji prasowych z dziedziny popularyzacji nauki, jej organizacji i finansowania, ekologii, turystyki, recenzje baletowe i operowe, wywiady. Wydała książkę "Mała księga ziół". Nagrodzona Nagrodą Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych za wieloletnią popularyzację osiągnięć jednostek badawczo - rozwojowych oraz publicystykę z zakresu związków nauki z gospodarką oraz nagrodą Klubu Publicystyki Turystycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Klubu Publicystów "Ekos". Zainteresowania: nauka, teatr, turystyka, wędrówki górskie.
Zamknij