Józef Baniak

Ur. 1948. Polski socjolog z tytułem profesora, specjalizujący się w socjologii religii. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskał w 1996 roku na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy "Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia i ruralizacji na przykładzie Kalisza". Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2003 roku.
Zamknij