Jerzy Izdebski

Absolwent Studium Nauczycielskiego w Słupsku (fizyka), nauczyciel fizyki i chemii w Postominie. Gdy wojska Układu Warsz. rozjeżdżały Praską Wiosnę a w kraju bieda była zakazana, stanął na czele Siedemdziesiątej Czwartej Grupy Biednych, która zapoczątkowała Ustecką Wiosnę i polski underground: w przeciwieństwie do hippie, zorientowany na przedsiębiorczość, kreatywność i zaangażowanie (Uwierz w siłę swoich rąk, Zbuduj wokół siebie świat wolności). M. Garztecki w 1970 pisał o zablokowaniu 74GB: "Tylko krok dzielił ich od Wielkiej Sławy, to może im przeznaczona była rola polskich Beatlesów.. Stworzyć wokół siebie mit, zdobyć zastępy fanatyków niemal w całym kraju to chyba całkiem nieźle jak na grupę z małego, nawet nie powiatowego miasteczka" (Requiem dla Biednych, Jazz, XI 1970). Audio z 1968: Bądź, Kto to wie co przyniesie nam lato, Każda rzecz ma swój czas. Nękany przez SB, od 1974 na emigracji w Londynie, gdzie zajął się wytwarzaniem i sprzedażą mebli. W 1981 otrzymał patent UK i USA na przystawkę do instrumentów muzycznych. Po odwilży 1989 wrócił do kraju i zajął się importem samochodów ciężarowych. W zakupionym w 1992 pałacu w Wytownie założył Radio Wybrzeże, jednak władza odmówiła koncesji na nadawanie. Kiedy odmówiła także zgody na prowadzenie składu celnego w Wytownie oraz licencji na prowadzenie agencji ochrony, porzucił biznes zajmując się polityką i dziennikarstwem radiowym. Odpowiedzią na absurdy postkomunistycznej Polski był Ustecki Sejmik Szlachcki, który już na I Plenum uchwalił prawo Ustki do nadawania herbów rodowych. Były też poważne inicjatywy, np. postulujący reprywatyzację i uwłaszczenie obywateli Ruch dla Rzeczypospolitej. W 1993 nie mógł kandydować do Sejmu ze względu na dyskryminację Polonii. Od 1994 radny Ustki, a następnie, do 2001, był radnym powiatu słupskiego. W 1995 wydawca "Jutrzenki Prawa". W 1998 w Radiu City stworzył Tok Sioł, pierwszą w Polsce audycję, która oddawała głos zwykłym obywatelom i która przez wiele miesięcy elektryzowała lokalnych urzędników (Cezary Łazarewicz poświęcił jej reportaż w GW: 'To mówi Polska'). Po skargach policjantów, prokuratorów, komorników, sędziów, posłów, wojewody, sanepidu, ZChN oraz Radia Maryja - Radio City stało się pierwszym nadawcą, któremu KRRiT odebrała koncesję na nadawanie. W 1999 został liderem Polskiej Partii Biednych, która cyklicznie na pl. Zwycięstwa w Słupsku organizowała Trybunał Społeczny (TVP2 relacjonowała jeden z jej procesów, który skazał wiceprezydenta Słupska za wyłudzanie renty na chorobę psychiczną', Chodnikowa demokracja' w Magazynie Ekspres Reporterów), i która w 2000 wygrała przed NSA proces przeciwko lokalnej władzy o ograniczanie wolności zgromadzeń. W marcu 2002, coraz mocniej dociskany przez Władzę, zdecydował się na ponowną emigrację. W 2003 powołał spółkę Supermova Ltd z siedzibą w Londynie, która w latach 2004-2005 prowadziła Polskie Radio Supermova. W 2006 Sąd Okręgowy w Słupsku wydał przeciw niemu Europejski Nakaz Aresztowania za nazwanie Aleksandra Kwaśniewskiego "pijakiem i kłamcą". Związany następnie z londyńskim Sound Radio. W maju 2011 na stałe wrócił do Polski, bierze udział w projekcie dla uchodźców "I won't disappear"...

Zamknij