Baudelaire Charles Pierre (1821–67)

Poeta francuski; jeden z głównych prekursorów poezji nowoczesnej, wywarł wpływ zwł. na twórczość symbolistów; wyd. zbioru poet. Kwiaty zła (1857, wyd. pol. częściowe 1894, pełne 1920, nowe 1958) spowodowało wyrok sądowy za obrazę moralności; zbiór ten cechuje doskonałość formy - języka poet. i kompozycji; twórczość Baudelaira pozostawała w opozycji do gł. tendencji jego epoki; wyraża skrajnie pesymistyczną wizję człowieka, istoty tragicznej - poszukującej absolutu poprzez grzech; także autor zbioru Paryski spleen . Poematy prozą (1869, wyd. pol. 1959, 1. wyd. pol. pt. Małe poezje prozą 1901), szkiców O sztuce (wybór pol. 1961) i Sztuka romantyczna (1868, wyd. pol. 1971 wraz z Dziennikami poufnymi); tłumacz utworów E.A. Poego, znawca muzyki R. Wagnera; Poezje wybrane (1970). [MNEP PWN 2000] Portret Baudelaire'a wykonał Paweł Krukow

Zamknij