Mikołaj Kozakiewicz (1923-1998)

Profesor, socjolog, pisarz, publicysta, autor wielu książek i artykułów z socjologii wychowania i oświaty. Należał m.in. do Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, Towarzystwa Planowania Rodziny i Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Był członkiem PSL (dawniej ZSL). W latach 1989-91 był marszałkiem Sejmu.
Zamknij