CUNOW HEINRICH (1862-1936)

Niemiecki teoretyk socjaldemokracji, socjolog, etnolog, historyk; 1919-24 dyr. Muzeum Etnologicznego w Berlinie; komentator teorii materializmu hist., uwydatnił znaczenie czynnika polit. w rozwoju społeczeństwa; w działalności polit. reprezentował reformizm; Pochodzenie religii i wiary w Boga (1910, wyd. pol. 1950); Die Marx'sche Geschicht, Gesellschaft und Staatstheorie (1920-21). MNEP PWN 2000
Zamknij