GIEDROYC, Giedroyć, JERZY (ur. 1906)

Wydawca, publicysta, prawnik; 1929-39 urzędnik ministerialny, jednocześnie red. dwutyg. "Bunt Młodych" przekształconego 1937 w tyg. "Polityka"; w czasie II wojny świat. do 1941 w pol. służbie dyplomatycznej w Rumunii; 1941-42 w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie; 1942-44 w 2 Korpusie Pol. wraz z J. Czapskim, wydawał dla wojska gł. dzieła pol. klasyków i prasę pol.; twórca (1946) i dyr. jednej z najbardziej zasłużonych pol. instytucji wydawniczych na emigracji, ® Instytutu Literackiego; red. i wydawca mies. ® "Kultura"; Autobiografia na cztery ręce (1994). MNEP PWN 2000

Zamknij