Contents Copyright © 2000-2017 by Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2017 Michał Przech
Design & Graphics Copyright © 2002 Ailinon

Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.

Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych,
bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie niniejszym wszelkie
prawa, przewidziane w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym
i handlowym, w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków
towarowych do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.

Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, w tym grafika, zostały
wytworzone i są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tej witryny oraz niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tej
witryny i nie korzystać z jej zasobów.

Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, to znaczy bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych niż handlowe.

Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych serwisu
pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.org oraz TheRationalist.eu.org.

Wszelkie pytania proszę kierować do miko@racjonalista.pl