Krzyż będzie wisiał

Odpowiedź Kancelarii Sejmu na monit dotyczący krzyża na sali sejmowej:

KANCELARIA SEJMU
BIURO LISTÓW I SKARG
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
BLS-II/151/33881/2001
Warszawa, 24 stycznia 2001 r.

W związku z listem z dnia 4.01.2001 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP — uprzejmie wyjaśniamy, że Pan Marszałek, o czym informowała także prasa, w odpowiedzi parlamentarzystom w sprawie wywieszenia w sali posiedzeń Sejmu symbolu — uznał, iż symbole związane z tradycjami humanistycznymi, są obecne w wystroju sali posiedzeń. Podkreślił także szczegółowe miejsce krzyża w historii naszego narodu. Krzyż to nie tylko wyraz wiary chrześcijańskiej, ale wartości, które przez tysiąclecia były i są podstawą polskiej moralności oraz świadomości i zespolenia narodowego. Krzyż, obok godła i barw Rzeczpospolitej wyeksponowany w sali posiedzeń Sejmu, dopełnia przeto symbolikę polskiej i europejskiej tradycji.
Powyższe stanowisko wyrażone zostało po uprzednich konsultacjach z klubami parlamentarnymi.

z poważaniem
STARSZY SPECJALISTA
mgr Elżbieta Wojciechowska Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1287)
 (Ostatnia zmiana: 20-07-2002)