Stawki podatkowe kleru

Rozporządzenie o opodatkowaniu kleru z dnia 20 grudnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

(Dz. U. Nr 155, poz. 763)

(...)

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych (Dz. U. Nr 124, poz. 552, z 1992 r. Nr 99, poz. 497, z 1993 r. Nr 132, poz. 636, z 1994 r. Nr 138, poz. 734 i z 1995 r. Nr 154, poz. 799) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą:

1) od przychodów proboszczów:

w parafiach o liczbie mieszkańców złotych

powyżej do

1.000 233

1.000 2.000 263

2.000 3.000 284

3.000 4.000 308

4.000 5.000 334

5.000 6.000 363

6.000 7.000 393

7.000 8.000 424

8.000 9.000 456

9.000 10.000 494

10.000 12.000 535

12.000 14.000 581

14.000 16.000 629

16.000 18.000 681

18.000 20.000 735

20.000 796

2) od przychodów wikariuszy:

w parafiach o liczbie mieszkańców jeżeli siedziba parafii znajduje się:

na terenie gminy lub w mieście o liczbie w mieście

miasta o liczbie mieszkańców powyżej

mieszkańców do 5.000 — 50.000 50.000

5.000

w złotych

liczba wiernych:

powyżej do

1.000 83 153 214

1.000 3.000 214 224 224

3.000 5.000 224 235 245

5.000 8.000 229 245 250

8.000 10.000 235 255 261

10.000 245 261 266''

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w. z. K. Kalicki

Uwaga

Od 1999 r. kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy określane są w załącznikach 5 i 6 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załączniki zmieniane są każdego roku). Zobacz... Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1303)
 (Ostatnia zmiana: 30-03-2004)