O finansowaniu KULu

Dz. U.91.61.259

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1991 r.

o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

(Dz. U. z dnia 8 lipca 1991 r.)

Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni państwowych, z wyłączeniem dotacji na inwestycje budowlane.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku budżetowego 1992. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1331)
 (Ostatnia zmiana: 22-07-2002)