Przekazanie własn. nieruch. na Ziemiach Zach-Pół 2

M.P.73.45.262

UCHWAŁA Nr 231

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 października 1973 r.

w sprawie przekazania osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

(M.P. z dnia 19 października 1973 r.)

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Nieruchomości państwowe lub ich części, położone na obszarze Ziemi Zachodnich i Północnych, niezbędne do wykonywania celów religijnych, wymienione w pierwszym wykazie stanowiącym załącznik do uchwały, przekazuje się nieodpłatnie na własność osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego albo innych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 2. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości lub jej części następuje w drodze decyzji właściwego organu do spraw wyznań prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. Wrocławia), określającej powierzchnię nieruchomości, jej oznaczenie w ewidencji gruntów oraz osobę prawną, na której własność przechodzi nieruchomość.

§ 3. Uchwała nie narusza uprawnień najemców i dzierżawców w stosunku do nieruchomości, o której mowa w § 1.

§ 4. Przejście własności jest wolne od podatków i opłat.

§ 5. Wpis prawa własności w księdze wieczystej następuje bez pobierania opłat na wniosek osoby prawnej, na którą przechodzi własność nieruchomości, i na podstawie decyzji określonej w § 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

Pierwszy wykaz nieruchomości państwowych, które przechodzą na własność osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego albo innych kościołów i związków wyznaniowych

[Lp; Adres nieruchomości; Rodzaj budynku znajdującego się na nieruchomości lub sposób jej użytkowania]

; I. Miasto Wrocław;

1.; Wrocław, dzielnica Fabryczna, ul. Wolska 9a; wikariatka

2.; Wrocław, dzielnica Fabryczna, ul. Żernicka 247; plebania

3.; Wrocław, dzielnica Krzyki, ul. Bardzka 2/4; plac pod budowę kościoła

4.; Wrocław. dzielnica Krzyki, ul. Karmelkowa 94; plebania

5.; Wrocław, dzielnica Krzyki, ul. Krzycka 42; kościół i plebania

6.; Wrocław, dzielnica Krzyki, ul. Pszczelarska 3; budynek gospodarczy klasztoru

7.; Wrocław, dzielnica Krzyki, ul. Wielka 168; plebania

8.; Wrocław, dzielnica Psie Pole, ul. Jana Kasprowicza 62 b; klasztor

9.; Wrocław, dzielnica Psie Pole, ul. Bolesława Krzywoustego 291 ; plebania

10.; Wrocław, dzielnica Psie Pole, ul. Osobowicka 129; plebania

11.; Wrocław, dzielnica Psie Pole Świniary; cmentarz

12.; Wrocław, dzielnica Stare Miasto, ul. Bożego Ciała 1; plebania

13.; Wrocław, dzielnica StareMiasto, ul. Św. Antoniego 32/34; kościół i budynek nie

;; zamieszkany

14.; Wrocław, dzielnica Stare Miasto, ul. Mikołaja 40; kancelaria biskupia i

;; plebania

15.; Wrocław, dzielnica Stare Miasto, Pl. Wolności 3; plebania

16.; Wrocław, dzielnica Śródmieście ul. Szczytnicka 3/5; klasztor

17.; Wrocław, dzielnica Śródmieście ul. Św. Józefa róg ul.; plac nie zabudowany Nadbrzeźnej;

; II. Województwo białostockie;

18.; Ełk, ul. Armii Czerwonej 63, pow. ełcki; plebania

19.; Stare Juchy, ul. Ełcka 1, gmina Stare Juchy, pow. ełcki; plebania

20.; Dubeninki, gmina Dubeninki, pow. gołdapski; plebania

21.; Żytkiejmy, gmina Dubeninki pow. gołdapski; plebania

; III. Województwo gdańskie;

22.; Gdańsk, dzielnica Wrzeszcz, ul. Feliksa Dzierżyńskiego 13; kościół

; IV. Województwo katowickie;

23.; Bytom, Pl. Klasztorny 4; plebania

24.; Gliwice, ul. Staromiejska 23; plebania

25.; Gliwice, Chorzowska 46; klasztor

26.; Gliwice, ul. Górnych Wałów 23; klasztor

27.; Gliwice, ul. Gromadzka 1; plebania

28.; Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 1; plebania

; V. Województwo koszalińskie;

29.; Tychowo, ul. Kościelna 5, gmina Tychowo, pow. białogardzki; plebania

30.; Człuchów, ul. Kościelna 2, pow. człuchowski; klasztor

31.; Przechlewo, ul. Człuchowska 29, gmina Przechlewo, pow.; klasztor

; człuchowski;

32.; Złocieniec, ul. Kościelna 2, pow. drawski; organistówka

33.; Koszalin, ul. Niepodległości 57; plebania

34.; Miastko, ul. Rybacka 14, pow. miastecki; budynek parafialny

35.; Darłowo, ul. Wenedów 67, pow. sławieński; wikariatka

36.; Słupsk, ul. Kościelna 3; wikariatka

37.; Duninowo nr 36, gmina Duninowo, pow. słupski; organistówka

; VI. Województwo olsztyńskie;

38.; Bartoszyce, Pl. Wolności 8, pow. bartoszycki; wikariatka

39.; Sępopol, ul. Kościelna, pow. bartoszycki; organistówka

40.; Czerwonka nr 119 gmina Biskupiec pow. biskupiecki; kaplica

41.; Jeziorany, Pl. Kościelny 3, pow. biskupiecki; budynek parafialny

42.; Lutry nr 126, gmina Kolno, pow. biskupiecki; organistówka

43.; Stanclewo, gmina Biskupiec, pow. biskupiecki; organistówka

44.; Bażyny, gmina Orneta, pow. braniewski; plebania

45.; Braniewo, ul. Stanisława Moniuszki 7, pow. braniewski; klasztor

46.; Chruściel, gmina Płoskinia, pow. braniewski; plebania

47.; Orneta, ul. Dolna, pow. braniewski; plebania

48.; Orneta, Zaułek św. Andrzeja, pow. braniewski; budynek w kompleksie klasztornym

49.; Płoskinia, gmina Płoskinia pow. braniewski; plebania

50.; Tolkowiec, gmina Płoskinia, pow. braniewski; plebania

51.; Prabuty, ul. Grunwaldzka, pow. iławski; budynek parafialny

52.; Kętrzyn, ul. Zamkowa 5 i 5a, pow. kętrzyński; plebania

53.; Resze, ul. Juliusza Słowackiego 2, pow. kętrzyński; organistówka

54.; Bieniewo, gmina Lubomino, pow. lidzbarski; plebania

55.; Dobre Miasto, ul. Orła Białego, pow. lidzbarski; kolegiata

56.; Glotowo, gmina Dobre Miasto, pow. lidzbarski; klasztor

57.; Kłębowo, gmina Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski; organistówka

58.; Lidzbark Warmiński, Pl. Kościelny 2, pow. lidzbarski; organistówka

59.; Lubomino, gmina Lubomino, pow. lidzbarski; plebania

60.; Orzechowo, gmina Dobre Miasto, pow. lidzbarski; organistówka

61.; Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski; plebania

62.; Morąg, ul. Kościelna 6, pow. morąski; organistówka

63.; Strużyna, gmina Morąg, pow. morąski; wikariatka

64.; Zalewo, gmina Zalewo, pow. morąski; plebania

65.; Nidzica, ul. Elizy Orzeszkowej, pow. nidzicki; plebania

66.; Olsztyn, ul. Żniwna 4; wikariatka

67.; Barczewko,gmina Barczewko pow. olsztyński; budynki gospodarcze

68.; Barczewo, ul. Feliksa Nowowiejskiego, pow. olsztyński; plebania

69.; Bartolty Wielkie, gmina Barczewo, pow. olsztyński; plebania

70.; Dywity, gmina Dywity, pow. olsztyński; plebania

71.; Gutkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński; plebania

72.; Jonkowo,gmina Jonkowo, pow. olsztyński; klasztor

73.; Jonkowo, gmina Jonkowo, pow. olsztyński; plebania

74.; Klebark Wielki, gmina Purda, pow. olsztyński; organistówka

75.; Klebark Wielki, gmina Purda, pow. olsztyński; klasztor

76.; Klewki, gmina Purda, pow. olsztyński; organistówka

77.; Olsztynek, ul. Fryderyka Chopina 7, pow. olsztyński; organistówka

78.; Olsztynek, ul. Krzysztofa Mrągowiusza 19, pow. olsztyński; kaplica

79.; Ostróda, ul. Henryka Sienkiewicza 4 i 4a, pow. ostródzki; organistówka

80.; Ostróda, ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 5, pow. ostródzki; kaplica

81.; Błudowo, gmina Młynary,pow. pasłęcki; plebania

82.; Pasłęk, ul. Dąbrowskiego, pow. pasłęcki; budynek parafialny

83.; Biała Piska, ul. Juliusza Słowackiego 5, pow. piski; plebania

84.; Orzysz, ul. Ełcka 18, pow. piski; wikariatka

85.; Rostki, gmina Pisz, pow. piski; kaplica

86.; Spychowo, gmina Świętajno, pow. szczycieński; kaplica

87.; Wielbark, ul. Ogrodowa 9, gmina Wielbark, pow. szczycieński; organistówka

88.; Kruklanki, gmina Kruklanki, pow. węgorzewski; kościół

89.; Węgielsztyn, gmina Węgielsztyn, pow. węgorzewski; plebania

; VII. Województwo opolskie;

90.; Chomiąża, gmina Głubczyce, pow. głubczycki; plebania

91.; Dzierżysław, ul. Jana Sobieskiego 67, gmina Kietrz, pow.; plebania głubczycki;

92.; Głubczyce, ul. Jana Sobieskiego 12, pow. głubczycki; plebania

93.; Głubczyce, ul. Zakonna 2 i 3, pow. głubczycki; klasztor

94.; Byczyna, ul. Kościelna 5, pow. kluczborski; organistówka

95.; Byczyna, ul. Parkowa 3, pow. kluczborski; plebania

96.; Kluczbork, ul. Klasztorna 2, pow. kluczborski; klasztor

97.; Gierałtowice, gmina Reńska Wieś, pow. kozielski; plebania

98.; Gościęcin, ul. Szkolna 18, gmina Gościęcin, pow. kozielski; klasztor

99.; Maciowakrze nr 50, gmina Pawłowiczki, pow. kozielski; klasztor

100. ; Ucieszków nr 151, gmina Pawłowiczki, pow. kozielski; klasztor

101. ; Gracze, gmina Gracze, pow. niemodliński; cmentarz

102. ; Korfantów, ul. Karola Świerczewskiego 16, gmina Korfantów,; budynek parafialny pow. niemodliński;

103. ; Łambinowice, ul. Budziszowicka 4, gmina Łambinowice, pow.; klasztor niemodliński;

104. ; Niesiebędowice, gmina Korfantów, pow. niemodliński; cmentarz

105. ; Prądy, gmina Dąbrowa, pow. niemodliński; plebania

106. ; Przechód nr 235, gmina Korfantów, pow. niemodliński; budynek parafialny

107. ; Nysa, ul. Marii Rodziewiczówny 1,; kościół i klasztor

108. ; Biskupów, gmina Głuchołazy, pow. nyski; cmentarz

109. ; Gerałcice, gmina Głuchołazy, pow. nyski; plebania

110. ; Gościce, gmina Paczków, pow. nyski; plebania

111. ; Jasienica Górna, gmina Kałków, pow. nyski; plebania

112. ; Paczków, ul. Kościelna 11, pow. nyski; wikariatka

113. ; Rudzikowice, gmina Nysa, pow. nyski; klasztor

114. ; Wierzbięcice nr 7, gmina Ścinawa Nyska, pow. nyski; klasztor

115. ; Rusocin, gmina Jasienica Dolna, pow. nyski; klasztor

116. ; Włodary, gmina Jasienica Dolna, pow. nyski; cmentarz

117. ; Racibórz, Pl. Władysława Jagiełły; klasztor

118. ; Racibórz, ul. Kościelna 2; klasztor

119. ; Rudnik, gmina Rudnik, pow. raciborski; plebania

120. ; Jemielnica, ul. 15 Grudnia 61, gmina Jemielnica, pow.; plebania strzelecki;

121. ; Leśnica, ul. Armii Czerwonej 4, pow. strzelecki; organistówka

; VIII. Województwo poznańskie;

122. ; Piła, Al. Piastów; ruiny kościoła

123. ; Biała, ul. 22 Lipca 17, gmina Trzcianka, pow. trzcianecki; organistówka

124. ; Kuźnica Czarnkowska nr 85, gmina Trzcianka, pow. trzcianecki ; organistówka

125. ; Świętno nr 183, gmina Wolsztyn, pow. wolsztyński; wikariatka

; IX. Województwo szczecińskie;

126. ; Czelin, gmina Mieszkowice, pow. chojeński; kościół

127. ; Trzebiatów, ul. Lipowa 10, pow. gryficki; plebania

128. ; Baniewice, gmina Swobnica, pow. gryfiński; kaplica i kościół

129. ; Różnowo, gmina Banie, pow. gryfiński; kaplica i kościół

130. ; Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 19, pow. łobeski; plebania

131. ; Kolin, gmina Kolin, pow. pyrzycki; działka pod budowę plebani

132. ; Lubiatowo, gmina Przelewice, pow. pyrzycki; kościół i kaplica

133. ; Szczecin, dzielnica Nad Odrą, ul. Inwalidzka 15; plebania

134. ; Szczecin, dzielnica Pogodno, ul. Wieniawskiego 5; wikariatka

135. ; Szczecin, dzielnica Pogodno, ul. Wieniawskiego 5 a; działka pod rozbudowę kościoła

136. ; Szczecin, dzielnica Śrómieście, ul. Barnima 22 a; działka pod budowę plebanii

137. ; Szczecin, dzielnica Śródmieście, ul. Królowej Korony; kościół i plebania Polskiej 27, 28, 28 a i 28 b;

138. ; Szczecin, dzielnica Śródmieście, ul. Wielka 19; kanonia

139. ; Szczecin, dzielnica Śródmieście, ul. Wielka 19; katedra

140. ; Szczecin, dzielnica Śródmieście, ul. Wielka 19; plac nie zabudowany

141. ; Szczecin, dzielnica Śródmieście, ul. Włościańska 67; ruiny kościoła

; X. Województwo zielonogórskie;

142. ; Głogów, ul. Kopernika 17, pow. głogowski; plebania

143. ; Kożuchów, Pl. Matejki 5/2, pow. nowosolski; plebania i organistówka

144. ; Nowe Miasteczko, ul. Kościelna, gmina Nowe Miasteczko, pow.; kościół, plebania i budynek nowosolski; parafialny Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1334)
 (Ostatnia zmiana: 09-11-2003)