Ratyfikacja Konkordatu - zgoda

Dz. U.98.12.42

USTAWA

z dnia 8 stycznia 1998 r.

o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

(Dz. U. Z dnia 26 stycznia 1998 r.)

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1338)
 (Ostatnia zmiana: 09-11-2003)