Dlaczego Bóg nie zrobił doktoratu

o Ogłosił tylko jedną większą publikację.

o Została napisana po aramejsku, a nie po angielsku.

o Nie zawierała bibliografii.

o Nie została opublikowana w poczytnym czasopiśmie.

o Istnieją poważne wątpliwości, co do tego, czy napisał ją osobiście.

o Może to i prawda, że stworzył świat, ale jakie osiągnięcia zanotował do tej pory?

o Jego skłonność do współpracy jest raczej ograniczona.

o Inni naukowcy mają duże trudności w odtworzeniu rezultatów jego eksperymentu.

o Bezprawnie przeprowadzał eksperymenty nie tylko na zwierzętach, ale i na ludziach.

o Gdy doświadczenie mu nie wyszło, próbował to ukryć topiąc obiekty doświadczalne.

o Gdy obiekty doświadczalne nie zachowywały się zgodnie z jego przewidywaniami, usuwał je z próbki.

o Rzadko zjawiał się na zajęciach, zamiast tego kazał studentom przeczytać swoją publikację.

o Niektórzy twierdzą, że skierował swego syna na zastępstwo.

o Dwoje pierwszych słuchaczy wyrzucił ze studiów.

o Chociaż do zaliczenia jest tylko 10 rygorów, większość studentów oblewa jego testy.

o Urzęduje nieregularnie i tylko na szczytach najwyższych gór. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1549)
 (Ostatnia zmiana: 28-07-2002)