Parodiomania


Marek Siwiec z poduszczenia Aleksandra Kwaśniewskiego parodiuje papieża, Kalisz 1997 (Siwiec wysiadając z helikoptera czyni znak krzyża, będący znakiem zastrzeżonym Karola z Wadowic, prezydent rozweselony pyta się swego ministra: "Czy ucałowałeś już ziemię kaliską?", Siwiec pada na ziemie i ją ucałowuje). Materiał wyemitowano jako część kampanii Krzaklewskiego w 2000 r. Kaliszanie wyrazili jednak Kwaśniewskiemu swoje zupełne poparcie (głosowało tutaj na niego 62% wyborców). Po wyborach rozgoryczony szef Zarządu Regionu Solidarności Wielkopolska Południowa Jan Mosiński stwierdził, że Kaliszan należy rekatechizować. Wyzyskując okazję o której marzono od dawna, biskupi rzucili się na Kwaśniewskiego żądając jego natychmiastowej dymisji. Ten potraktował to jako żart, a obrazę biskupów skwitował we Wrocławiu w piątek przed wyborami, kiedy spotykając się z kolegium rektorów wyższych uczelni Wrocławia i Opola, powiedział profesorom na zakończenie: „chętnie bym wam pobłogosławił, ale od kilku dni nie mogę…"
Like a Jesus
Lechu parodiuje Jezusa z Nazaretu, Gazeta Wyborcza 30.08.2000


Papież parodiuje Matkę Boską, Kościół św. Brygidy w Gdańsku


Pan Prezydent wszystko zainicjował, toteż nie chciał zostawać za długo w tyle. Kiedy obaczył, że Lech-Prezydent poważył się na parodię Jezusa, postanowił sobie, że i on musi błysnąć jakimś Jezusowym gestem. Otwarcie nowego mostu na Wiśle było okazją po temu wielce sprzyjającą — gawiedzi wiele, na dodatek tak świątobliwa persona raczyła zaszczycić go swą obecnością...


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1550)
 (Ostatnia zmiana: 04-10-2002)