14.Mordercy proroków
Autor tekstu: oprac. Krzysztofa Sykty

XIV. NF — Mordercy proroków (Q)
11.49. Dlatego mądrość Boża rzekła: Poślę do nich proroków i apostołów, a spośród nich zabijać i ścigać będą,
11.50. aby zażądano od tego pokolenia krwi wszystkich proroków, wylanej od założenia świata,
11.51. począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem a domem. Tak powiadam wam, zażąda się [jej] od pokolenia tego.

11.52. Biada wam znawcom Prawa, że zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a powstrzymaliście wchodzących.
11.53. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w Piśmie i faryzeusze odczuwać straszną urazę i wypytywać go o wiele rzeczy,
11.54. czyhając nań, by pochwycić go na czymś z jego ust.
12.1. A gdy się zgromadził tłum, dziesiątki tysięcy, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: Wystrzegajcie się zaczynu faryzeuszów, to jest obłudy.
12.2. Albowiem nie ma nic zasłoniętego, co by nie miało być odsłonięte, ani nic tajnego, co nie będzie poznane.
12.3. Odwrotnie, co powiecie w ciemności, będzie słyszane w świetle, a co powiecie do ucha w komorach, głoszone będzie na dachach.
12.4. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się zabijających ciało, którzy potem nic więcej nie uczynią.
12.5. Pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma władzę wrzucić do Gehenny. Tak powiadam wam, tego się bójcie.

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1603)
 (Ostatnia zmiana: 17-09-2002)