29.Dwunastu Sędziów
Autor tekstu: oprac. Krzysztofa Sykty

XXIX. Dwunastu Sędziów (Q)
22.28. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich doświadczeniach.
22.29. I ja przekazuję wam, jak i mnie Ojciec przekazał Królestwo,
22.30. abyście jedli i pili przy stole moim w moim Królestwie, i zasiadali na tronach, dwanaście plemion Izraela sądząc.
22.31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak zboże.
22.32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
22.33. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem i do więzienia, i na śmierć iść.
22.34. On jednak rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a trzykroć się zaprzesz, że mnie znasz.

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1618)
 (Ostatnia zmiana: 17-09-2002)