Boska Ankieta

Bóg chciałby ci podziękować za wiarę i modlitwę. Aby lepiej sprostać Twoim potrzebom, prosi Cię o poświecenie kilku minut odpowiedzi na poniższe pytania. Ankietę należy wydrukować, wypełnić (stawiając krzyżyk przy prawidłowej odpowiedzi) i wysłać do Watykanu zwykłym listem (elektroniczne jako narzędzie szatana są niedopuszczalne!!!).

Twoje odpowiedzi będą traktowane jako poufne, nie musisz tez ujawniać swoich personaliów, chyba, że chciałbyś otrzymać osobistą odpowiedź na swoje komentarze i propozycje.

1. Skąd po raz pierwszy dowiedziałeś(aś) się o Bogu?
[ ] Prasa codzienna
[ ] Telewizja
[ ] Rozmowa
[ ] Tygodnik ilustr.
[ ] Biblia
[ ] Inna książka
[ ] Objawienie
[ ] Misja
[ ] Olśnienie w obliczu śmierci
[ ] Ognisty krzak
[ ] Krucjata
[ ] Internet
[ ] Inne źródło (jakie): _________

2. Z którego modelu Boga korzystasz:
[ ] Trójca (Ojciec, Syn i Duch Święty)
[ ] Jehowa
[ ] Jezus
[ ] Allach
[ ] Szatan
[ ] YHWH
[ ] Stworzyciel
[ ] Żaden z powyższych, zwiódł mnie fałszywy bóg.

3. Czy Twój Bóg dotarł do Ciebie nieuszkodzony, kompletny, bez zauważalnych usterek i brakujących elementów?
[ ] Tak
[ ] Nie
[ ] Jeśli nie, opisz poniżej napotkane problemy: _________________

4. Które czynniki spowodowały, że przyjąłeś(ęłaś) swą religię? Możesz zaznaczyć kilka pozycji.
[ ] Indoktrynacja ze strony rodziców
[ ] Indoktrynacja w szkole
[ ] Indoktrynacja przez otoczenie
[ ] Potrzeba posiadania powodu, aby żyć
[ ] Wrodzony konformizm
[ ] Chęć, aby mi wskazano, kim gardzić
[ ] Mój wymyślony przyjaciel dorósł
[ ] Nie cierpię myśleć samodzielnie
[ ] Chęć poznania dziewcząt/chłopców z kółka parafialnego
[ ] Strach przed śmiercią
[ ] Chęć wkurzenia rodziców
[ ] Potrzeba oderwania się od pracy na jeden dzień w tygodniu
[ ] Chciałem(am) być czegoś pewny(a)
[ ] Lubię muzykę organową
[ ] Chcę być ministrem/posłem/senatorem
[ ] Chcę być ambasadorem w Watykanie
[ ] Chciałem(am) poczuć się moralnie lepszy(a)
[ ] Zmuszono mnie tortutami
[ ] Jałowiec stanął w płomieniach i mi kazał

5. Czy czciłeś dotąd innego boga? Jeśli tak, który fałszywy bóg Cię zwiódł? Możesz zaznaczyć kilka pozycji.
[ ] Odin
[ ] Zeus
[ ] Apollo
[ ] Barney T.B.P.D.
[ ] Wielka Dynia
[ ] Bill Clinton
[ ] ognista kapusta
[ ] Cthulhu
[ ] Wszechpotężny Dolar
[ ] Ra
[ ] Wielki Duch
[ ] Rozum
[ ] Słońce
[ ] Księżyc
[ ] Inny: ________

6. Czy oprócz swojego Boga korzystasz teraz także z innych źródeł inspiracji? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną pozycje.
[ ] Tarot
[ ] Astrologia
[ ] Chiromancja
[ ] Poradniki
[ ] Biorytmy
[ ] Wróżenie z fusów
[ ] Płonące krzaki
[ ] Krwawe ofiary
[ ] Wędrówki po pustyni
[ ] Loterie
[ ] Telewizja
[ ] Playboy i/lub Playgirl
[ ] Seks
[ ] Narkotyki
[ ] Rock'N'Roll
[ ] Bill Clinton
[ ] Mantry
[ ] Kryształy
[ ] Piramidy
[ ] Polisy ubezpieczeniowe
[ ] Inne: ___________
[ ] Nie korzystam


7. Ilość boskich interwencji utrzymywana jest na określonym poziomie, aby zachować równowagę pomiędzy odczuwalną obecnością Boga a ślepą wiara w Niego. Czy chciałbyś(chciałabyś) [zakreśl jeden punkt]
a. Więcej boskich interwencji
b. Mniej boskich interwencji
c. Obecny poziom boskich interwencji mi odpowiada
d. Co to są boskie interwencje?

8. Bóg stara się także zachować równowagę pomiędzy cudami i katastrofami. Ocen w skali 1 — 5 jego działanie poprzez: (1=niedostateczne, 5=wzorowe):
a) klęski
powodzie 1 2 3 4 5
głód 1 2 3 4 5
trzęsienia ziemi 1 2 3 4 5
wojny 1 2 3 4 5
epidemie 1 2 3 4 5
spam 1 2 3 4 5
Microsoft 1 2 3 4 5

a) cuda
wyratowanie 1 2 3 4 5
nagłe ozdrowienie 1 2 3 4 5
gwiazdy unoszące się nad miastami 1 2 3 4 5
płaczące rzeźby i obrazy 1 2 3 4 5
zamiana wody w wino 1 2 3 4 5
chodzenie po wodzie 1 2 3 4 5
przemawiające ogniste krzewy 1 2 3 4 5
piloty do telewizora 1 2 3 4 5
ciągle żyjący Saddam Husajn 1 2 3 4 5

9. Czy masz inne komentarze lub sugestie, które mogłyby usprawnić Boską obecność i działanie? (Możesz dołączyć dodatkowe arkusze). Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2567)
 (Ostatnia zmiana: 28-07-2003)