Racjonalista.pl (SE)

Polen -ett land med överfulla kyrkor; ett land där miljoner välkomnade „den polske paven" med hänförelse; ett land där praktiskt taget alla aborter är förbjudna och med restriktioner av fostervattenprov; ett land där Kyrkan hävdar rätten att delta i all lagstiftning, även om lagarna varken rör Kyrkan eller religionen; ett land där Kyrkan skulle vilja tala om för vetenskapsmän vad som bör och inte bör bli föremal för deras forskning; där Kyrkan var beredd att astadkomma splittring mellan Polen och EU för att fa in Guds namn i den europeiska konstitutionen.

I detta land försöker vi främja rationellt tänkande — RACJONALISTA.pl är idag det största centret för publicering av fritänkare och rationalister i Polen. Fler och fler experter fran olika omraden samarbetar med var hemsida. Sedan var hemsida inrättades för fyra ar sedan finns över 250 författare — bade polska och utländska — publicerade hos oss. För närvarande har vi omkring 3.100 artiklar och omkring tiotusen besökare per dag.

I enlighet med traditioner fran Upplysningen föresprakar vi vetenskaplig reliabilitet och vetenskapliga metoder vid forskning och tänkande. Vi sparar upp fördomar, absurditeter, kvacksalveri, lögner och fobier som paträffas inom nästan alla livets omraden och ofta föresprakas i media liksom i skolor och kyrkor av alla bekännelser.

Racjonalista.pl publicerar artiklar och essäer fran alla viktiga kunskapsomraden. Vart mal är att pa det polska Internet ha ett systematiserat kunskapskompendium, utarbetat av rationalister. För närvarande vill vi framför allt betona studiet av religion, kyrkohistoria, filosofi, medborgarkunskap, naturvetenskap, historia och etik.

Undervisningen i den katolska läran inom alla skolor (och förskolor) bekostas av staten. Självklart erhaller vi inga bidrag, men utgör ända ett slags motgift för manga ungdomar. RACJONALISTAS växande popularitet tyder pa att det finns efterfragan pa rationellt tänkande i Polen trots Kyrkans expansion, växande klerikalism, intolerans och trangsynthet.

I januari 2005 skapade människor bundna till RACJONALISTA den Polska Föreningen av Rationalister baserad i Warszawa. Vi försöker nu att organisera en förening av människor som är övertygade om behovet av en gemensam aktion för att propagera utveckling av individer och samhället enligt rationella ideer. Orygina³.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4358)
 (Ostatnia zmiana: 25-09-2005)