Unia Racjonalistyczna
Tłumaczenie: Nina Sankari

Unia Racjonalistyczna nie opiera się na żadnym doktrynalnym czy moralnym dogmatyzmie. Jest otwarta na wszystkie niezależne umysły, którym nie wystarczają zastane idee czy przekonania nie poddane weryfikacji. UR walczy o to, by państwo pozostało świeckim i pełniło faktycznie swą funkcję ochrony młodzieży przed wszelkimi formami indoktrynacji oraz podtrzymywało niezależność i prestiż szkolnictwa publicznego. UR walczy ze wszelkimi formami irracjonalności, starej czy nowej. Walczy przede wszystkim o wolność w zgodzie z prawem Republiki.

Unia Racjonalistyczna powstała w 1930 r. z inicjatywy fizyka Paula Langevina, współpracownika i partnera Marii Skłodowskiej-Curie. W swych szeregach ma — i zawsze miała — wybitnych członków, laureatów Nagrody Nobla, członków Instytutu (Francji), słynnych pisarzy, ale także wszelkich członków niezależnie od ich pochodzenia czy wykształcenia, których łączy pragnienie poszukiwania, refleksji i działania.

Einstein o Langevinie: „Jego religią jest rozum, który ma zapewnić nie tylko oświecenie, ale i odkupienie".

Skład Komitetu Honorowego

Rada Administracyjna (18 członków):

  • Prezes: Hélčne Langevin-Joliot, emerytowana dyrektor badań w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Wiceprezes : Michel Petit, członek Instytutu Francji;
  • Sekretarz generalny: Gérard Fussman, profesor w Collčge de France.

Redakcja:

UR Les Cahiers Rationalistes:

Redaktor Naczelny: Alain Policar
Członkowie Redakcji: Pierre Attali, Guy Bruit, Jean-Philippe Catonné, Gérard Fussman, Yves Galifret, Gabriel Gohau, Jean-Pierre Kahanne
Sekretariat Redakcji: Bernadette Augrand.

RAISON PRESENTE Nouvelles Editions Rationalistes:

Dyrekcja: Guy Bruit, Gabriel Gohau, Christian Ruby
Komitet Redakcyjny: Maurice Audebert, Alain Bihr, Jean-Michel Besnier, Jean-Philippe Catonné, Maurice Caveing, Patrick Cingolani, Yves Galifret, Michelle Lannuzel, Hervé Le Bras, Jean-Louis Lesquins, Gilbert Meynier, Alain pierrot, Alain policar, Christian Ruby, Jean-Paul Thomas.
Sekretariat: Bernadette Augrand.

Strona WWW: www.union-rationaliste.org Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4966)
 (Ostatnia zmiana: 05-09-2006)