Apel laicki z okazji wizyty papieża we Francji
Tłumaczenie: Nina Sankari

Do organizacji laickich we Francji i w Europie, które odwołują się do rozdziału kościołów od państwa

Organizacje-sygnatariusze tego apelu — Krajowa Federacja Wolnej Myśli, Liga Nauczania, Unia Racjonalistyczna, Ruch „Europa i Laickość" — są francuskimi członkami IHEU (Międzynarodowej Unii Humanistyczno- Etycznej). Ta organizacja pozarządowa była założona w Amsterdamie w 1952 r., jej pierwszym przewodniczącym był Julian Huxley. Należy do niej około setki organizacji członkowskich z całego świata. IHEU jest akredytowana przy ONZ, UNICEF, UNESCO, Radzie Europy.

Wymienione francuskie organizacje, członkowie IHEU, pragną potwierdzić zasady laickości w związku z zapowiedzianą na 31.5.2008 r. wizytą papieża Benedykta XVI we Francji na zaproszenie Konferencji Biskupów Francji. Celem wizyty są „obchody 150 rocznicy pierwszego objawienia Najświętszej Dziewicy Bernadetcie Soubirous w grocie w Lourdes".

Ustawa o rozdziale kościołów od państwa z 1905 r. zapewnia wolność sumienia i gwarantuje swobodne praktykowanie religii. Jej nieodłącznym elementem jest również wolność przepływu idei i ludzi. Pragniemy potwierdzić te fundamentalne zasady.

Ustawa z 1905 r. precyzuje, że „Republika nie uznaje żadnej religii za wyznanie oficjalne, żadnej nie utrzymuje ani subwencjonuje". W związku z tym żadne manifestacje religijne, które towarzyszą papieskiej podróży, nie mogą być finansowane ze środków publicznych. Koszty przemieszczanie się i pobytu zagranicznych gości państwa mają inny charakter.

Jednakże dla francuskiego, europejskiego i międzynarodowego ruchu laickiego ta wizyta nosi niejednoznaczny charakter związany ze statusem papieża będącego jednocześnie głową państwa Watykan i Kościoła.

Niezależnie od samej wizyty papieskiej uważamy za bardzo ważne potwierdzenie zasad laickości. W tym celu francuskie organizacje członkowskie IHEU występują do wszystkich środowisk laickich z propozycją zorganizowania 1 czerwca w Paryżu międzynarodowej inicjatywy laickiej z trzema postulatami:

 • Sprzeciwu wobec finansowania działalności religijnej ze środków publicznych!
 • Poparcia dla laickości w Europie!
 • Poparcia dla rozdziału religii od państw!

Sygnatariusze:

 • Narodowa Federacja Wolnej Myśli (Francja),
 • Francuska Liga Nauczania (Francja),
 • Unia Racjonalistyczna (Francja),
 • Ruch „Europa i Laickość" (CAEDEL),
 • Unia Ateistów i Wolnomyślicieli Hiszpanii i Unia Ateistów Katalonii,
 • Narodowe Towarzystwo Świeckie (Wielka Brytania),
 • Europejska Federacja Humanistyczna,
 • Związek przeciw konformizmowi (Niemcy),
 • Laicka Grenada (Hiszpania),
 • Unia Ateistów (Francja i Belgia),
 • Narodowa Rada Rodzinnych Stowarzyszeń Laickich (CNAFAL) — Francja,
 • Ruch Laicki Quebeku (Kanada),
 • Humanistyczne Stowarzyszenie Kanady,
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (Polska). Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5749)
 (Ostatnia zmiana: 23-02-2008)