Przeciwko faszyzmowi na Węgrzech
Tłumaczenie: Nina Sankari

Deklaracja solidarności organizacji Attac, które uczestniczyły w 1-szym Europejskim Letnim Uniwersytecie (ESU) 2008 w Saarbrucken

„Nie ma miejsca na zapomnienie i wybaczenie dla faszystów”
Tomasz Mann

Węgierska demokracja jest zagrożona przez wzrost skrajnie prawicowych sił propagujących stare recepty rasizmu, neofaszyzmu i antysemityzmu jako terapii na rozpadanie się systemów społecznych. Ten niepokojący rozwój wydarzeń ma miejsce nie tylko w Europie Centralnej i Wschodniej, ale także w Europie Zachodniej.

Po zmianie systemu na Węgrzech wprowadzenie neoliberalnej polityki pogrążyło szerokie warstwy społeczeństwa w nędzy. Najbardziej dotkniętą grupą są Romowie, którzy stali się kozłem ofiarnym dla większości. Węgry są aktualnie najbardziej ksenofobicznym krajem w Europie Centralnej i Wschodniej. Organizacje paramilitarne, w szczególności Gwardia Węgierska i używający neofaszystowskich symboli Neonaziści, są wspierane przez parlamentarną prawicę.

Romowie doświadczają głęboko zakorzenionej dyskryminacji w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. Zgodnie z danymi statystycznymi najbardziej wpływowej węgierskiej organizacji antyfaszystowskiej, Partii Węgierskich Mniejszości – Stowarzyszenia Pomocy Prawnej Węgierskich Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MPK-EKE), co najmniej 1,5 miliona Romów jest skazanych na życie w społecznych gettach i zagrożoną ekonomicznie egzystencję.

W Europie Zachodniej mają miejsce podobne procesy. Imigranci z rozwijających się krajów zderzają się z coraz większą islamofobią, romofobią i antysemityzmem.

My, uczestnicy Europejskiego Letniego Uniwersytetu 2008, wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi tymi dyskryminowanymi grupami i poparcie dla antyfaszystowskiej walki. Wzywamy inne organizacje do budowy szerokiego sojuszu przeciwko antydemokratycznym, antyhumanitarnym, antyspołecznym tendencjom i praktykom neofaszystowskim.

Saarbrucken, 6 sierpień

Attac Austria
Attac Dania
Attac Finlandia
Attac Francja
Attac Niemcy
Attac Grecja
Attac Węgry
Attac Węgry
Attac Włochy
Attac Maroko
Attac Norwegia
Attac Polska
Attac Saara
Attac Hiszpania
Attac Wallonia-Bruksela Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6025)
 (Ostatnia zmiana: 22-08-2008)