Wierzący i niewierzący: konfrontacja czy kohabitacja

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów oraz Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na Debatę „Wierzący i niewierzący: konfrontacja czy kohabitacja", która odbędzie się w czwartek 20 listopada br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4, sala A3, o godz. 18:30.

Debata ta inauguruje przygotowywany przez Warszawski Oddział PSR cykl spotkań poświęconych doniosłym społecznie tematom.

Zgodnie z tytułem, konferencja jest skierowana zarówno do wierzących, jak i niewierzących, do przedstawicieli świata akademickiego i studentów, intelektualistów, ale również do wszystkich tych obywateli, którzy są otwarci na dialog na tematy dzielące polskie społeczeństwo. Nie jest to jednak kwestia specyficznie polska, pytanie to zadawane jest dziś w wielu krajach Europy, od Portugalii i Hiszpanii przez Irlandię, Francję, Włochy po Grecję.

Dla zapewnienia reprezentatywności zaprosiliśmy prelegentów, którzy są przedstawicielami obu opcji światopoglądowych, a także różnych środowisk społecznych i zawodowych:

* prof. Henri Pena-Ruiz, filozof francuski, autor szeregu publikacji na temat laickości, członek państwowej komisji ds. laickości (złożonej z 20 tzw. „mędrców"),
* dr Paweł Borecki, Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UW, ekspert w dziedzinie stosunków Państwo — Kościół, autor szeregu publikacji,
* Zbigniew Nosowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny miesięcznika katolickiego „Więź",
* Jerzy Bokłażec, muzyk jazzowy, ateista, publicysta,
* ks. dr Andrzej Luter, teolog, publicysta „Tygodnika Powszechnego” oaz „Więzi”, a także „Kina”.

Celem debaty jest określenie sytuacji prawnej i faktycznej wierzących i niewierzących w zakresie wolności sumienia w Polsce, zidentyfikowanie czynników wpływających na tę sytuację i relacje pomiędzy obiema grupami, a także zdefiniowanie warunków koniecznych do harmonijnej koegzystencji wierzących i niewierzących w państwie.

Formą debaty jest dyskusja panelowa. Po wystąpieniach prelegentów odbędzie się dyskusja, a następnie publiczność będzie miała okazję zadawać pytania panelistom.

Mamy nadzieję, że debata pozwoli lepiej poznać punkt widzenia każdej ze stron i przyczyni się do pogłębienia szacunku i wzajemnej akceptacji między nimi. Pośrednim celem debaty jest zachęcenie studentów do wyrażenia własnego zdania i zaprezentowania swoich poglądów.

Patronat medialny na debatą objęły „Radio dla Ciebie”, „Przekrój”, Przegląd” oraz „Gazeta Studencka”.

Mamy nadzieję, że temat i kształt konferencji przygotowywanej przez Warszawski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zainteresuje Państwa i zachęci do wzięcia w niej udziału.

Komitet Organizacyjny Debaty

  Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6201)
 (Ostatnia zmiana: 17-11-2008)