Kreacjonizm na polskich uczelniach

Kraków, dnia 15 października 2009 roku

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dra hab. Bernarda Lammeka
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
email: rekug@ug.gda.pl
mailem

Szanowny Panie Rektorze,

Z doniesień medialnych opublikowanych na łamach portalu wiadomości24.pl dowiedzieliśmy się o planowanej na 21 października 2009 roku konferencji kreacjonistycznej organizowanej przez Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne, która ma się odbyć na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Sposób reklamowania konferencji oraz miejsce, w którym ma się odbyć sugerują, iż jest to konferencja naukowa wsparta autorytetem naukowym uczelni, na terenie której będzie się odbywać. Jesteśmy przekonani, że Pańska Uczelnia nie jest zaangażowana w żaden sposób w tę inicjatywę, a salę wynajęto wyłącznie w celach komercyjnych.

Prosimy Pana Rektora by zapobiegł w stosowny sposób nadużyciu autorytetu nauki dla celów propagowania światopoglądu religijnego pod przykrywką teorii naukowej. Kreacjonizm, jako pogląd niefalsyfikowalny i de facto ewangelizacyjny, nie jest w żaden sposób związany z zasadami, którymi kierują się nauki przyrodnicze, przeto nie może być w jakikolwiek sposób wiązany z nauką. Podobne zabiegi zmierzające do legitymizacji kreacjonizmu jako poglądu naukowego powinny być przez środowisko naukowe poprawnie interpretowane i przedstawiane społeczeństwu w sposób na jaki zasługują.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o reakcję. Prośbę tę pozwalamy sobie upublicznić, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Niniejsze pismo wysyłamy wyłącznie mailem z uwagi na zbyt bliski termin wspomnianej konferencji.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Leśniak

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Podobne pisma zostały skierowane do Rektora AWF w Poznaniu oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6867)
 (Ostatnia zmiana: 17-10-2009)