Pismo do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ws. cudu

Kraków, dnia 22 października 2009 roku

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prof. dra hab. Jacka Niklińskiego
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
listownie i mailem

Szanowny Panie Rektorze

Od pewnego czasu z fascynacją wczytujemy się w wypowiedzi pracownika naukowego Pańskiej Uczelni, Pani Profesor Sobaniec-Łotowskiej. Pozwolimy sobie zacytować dwie spośród wielu publicznych wypowiedzi Pani Profesor.

Polityka, nr 42, 17 października 2009 roku.
Prof. Sobaniec broni się, że jako naukowiec miała prawo wykonać ekspertyzę po godzinach, ponadto nie mogła wypełnić stosownych dokumentów, bo… nie zna numeru REGON Pana Boga. — A co miałam wpisać w rubryce „miejsce zamieszkania"? Niebo?! — pyta

Dziennik Polski
— To cud, mówię z pełną odpowiedzialnością — poważny ton głosu prof. Marii Sobaniec-Łotowskiej, patomorfologa z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sprawia, że słuchając jej, odczuwa się dreszczyk emocji. Pani profesor nie może ujawnić szczegółów swoich badań nad cudowną hostią, bo abp Edward Ozorowski, ordynariusz diecezji białostockiej, prosił o zachowanie tajemnicy. Jako patomorfolog z 30-letnim stażem cieszy się autorytetem w środowisku naukowym Białegostoku. Była promotorem doktoratu z zakresu morfologii mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem ultrastruktury. Napisała sporo prac wyłącznie na temat mięśnia sercowego. — Proszę mi wierzyć. To, co zdarzyło się w Sokółce, jest sprawą bardzo poważną. Moim zdaniem to zjawisko nadprzyrodzone — powtarza prof. Sobaniec-Łotowska.

Doceniamy naukowe osiągnięcia Pani Profesor, szanujemy również jej prawo do ekspresji własnych poglądów religijnych. Nasze zastrzeżenia budzi jedynie fakt, że Pani Profesor korzysta z autorytetu Uczelni wypowiadając sądy nie mające nic wspólnego z nauką. Sprawia to wrażenie, że zjawiska nadprzyrodzone są przez naukę, a szczególnie przez nauki medyczne, uznawane za rzeczywiste. Pamiętamy oczywiście o dementi szefa Zakładu Patomorfologii Klinicznej, prof. dra hab. Lecha Chyczewskiego dotyczącym braku potwierdzenia wykonania przez Panią Profesor badania próbki mięśnia sercowego. Nie doszukaliśmy się jednak oświadczenia Uczelni, że poglądy Pani Profesor są jej prywatną sprawą i nie można ich łączyć ze stanowiskiem nauki w dziedzinie zjawisk nadprzyrodzonych, które jest jednoznaczne i całkowicie odmienne. Apelujemy zatem do Pana Rektora, by podjął niezbędne kroki mające na celu sprostowanie tego nieporozumienia i wyjaśnienie stanowiska nauk medycznych odnośnie zjawisk nadprzyrodzonych.

Z poważaniem
dr Małgorzata Leśniak
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6890)
 (Ostatnia zmiana: 22-10-2009)