List otwarty do Dyrektora XIV LO we Wrocławiu
Autor tekstu: Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – EUROPA

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego — EUROPA wyraża, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, uznanie dla grupy uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu za ich obywatelską odwagę i postawę w dyskusji na temat krzyży w pomieszczeniach Szkoły. Wykazali się oni zdolnością do samodzielnego sformułowania zdania w tak delikatnej materii, jaką jest obecność symboli religijnych w miejscach publicznych i respektowanie konstytucyjnych zasad wolności sumienia i religii, poszanowania autonomii Państwa i kościołów oraz ich wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie. Pokazali także wysoki poziom kultury prawnej — zrozumienie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niedawnej podobnej sprawie we Włoszech. Jesteśmy dumni z tego, że Rzeczpospolita ma takich młodych obywateli.

Zwracamy się do Dyrektora Zespołu Szkół nr 14 o uszanowanie woli tych uczniów. Przypominamy, że zgodnie z art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole tylko wtedy, kiedy nie jest naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Choćby jeden głos sprzeciwu w takiej sprawie jest wystarczający, aby Państwo — w tej sytuacji reprezentowane przez Dyrektora Szkoły — poczuło się zobowiązane do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich, których uczucia są dotknięte. Wymóg tolerancji i niedyskryminacji sprawia, aby w pierwszej kolejności uwzględnić grupę mniejszą i w naturalny sposób słabszą. Pamiętajmy, że godność człowieka stanowiąca źródło wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne — EUROPA jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej oraz upowszechniającą wiedzę o Unii Europejskiej. Ważną częścią prac Stowarzyszenia jest pilnowanie przestrzegania wartości europejskich i demokratycznych. PSPE działa także jako think-tank wykonujący ekspertyzy dotyczące UE oraz badania socjologiczne. Liczy ponad 200 członków w 10 województwach.

4 grudnia 2009 roku

*

Inne:

List otwarty absolwenta czternastki do Marka Łaźniaka, dyrektora XIV LO — Gazeta Wyborcza Wrocław

Spór o krzyże to konflikt pokoleń

Krzyże w szkołach — Dzień Dobry TVN

Tomasz Pietryga: Wrocławska młodzież na odsiecz postępowym publicystom

Europoseł PiS znieważa autorów petycji w Gazecie Wrocławskiej

Rudnicki, Klebaniuk: Spór o krzyże, czyli walka o pryncypia — Krytyka Polityczna

Komandosi i pisklęta laicyzmu — Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi

Odwaga uczniów — Michał Syska, Krytyka Polityczna

Uwag kilka o szkolnym krzyżu — Tomasz Chabinka (współautor petycji)

Fronda zasypuje skrzynkę liceum

Krzyże w XIV LO. Walka o rząd dusz, redefinicja przestrzeni publicznej — Łukasz Medeksza

Uczniowie nie chcą krzyży w klasach — reportaż RMF FM


 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6993)
 (Ostatnia zmiana: 07-12-2009)