Apel wolnomularzy WWF o nierozcieńczanie laickości

W związku z kolejną rocznicą uchwalenia we Francji fundamentalnej zasady laickości państwa, Wielki Wschód Francji organizuje „Dni Laickości i Solidarności", na które składa się kilkadziesiąt wydarzeń poświęconych laickości, rozdziałowi kościołów od państwa i świeckiej etyki. Program tych wydarzeń można przeczytać na stronie WWF. Poniżej publikujemy treść apelu, jaki na tę okazję wydał WWF do przedstawicieli państwa. MA

Apel do deputowanych Republiki i przedstawicieli Państwa

"Francja jest Republiką niepodzielną, laicką, demokratyczną i socjalną. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, rasę lub religię. Respektuje wszystkie przekonania."
Konstytucja V Republiki, tytuł I, art. 2

Wolnomularze Wielkiego Wschodu Francji przywiązują zasadniczą wagę do zasady laickości, która jest gwarantem pokoju i harmonii społecznej w naszym kraju, zapewniając jednocześnie absolutną wolność sumienia, rozdział kościoła i państwa oraz niezbywalne prawa każdego. Wierni swej roli w historii Republiki oraz w interesie umacniania jej podstawowych wartości, czujemy się w obowiązku alarmować władze, kiedy dowiadujemy się o niepokojącym trendzie społecznym, który stanowi niebezpieczeństwo dla umowy republikańskiej.

Wolność religijna nie może oznaczać wolności klerykalizacji państwa
1. Wolność religijna nie może oznaczać wolności klerykalizacji państwa

Laickość nie może być redukowana do wolności religijnej. 31 maja 2011 r. deputowani przyjęli rezolucję przeciwną wolności sumienia, wolności religijnej, zarazem wyrażając chęć „obrony wolności religijnej bez dwuznaczności". To jednak, co wynika z pojęcia zasady laickości nie może pozostawić Wielkiego Wschodu obojętnym na takie stwierdzenia. Stanowi ono wyzwanie dla społeczeństwa narodowego. W kontekście wyborów, może to prowadzić do manewrów politycznych, kosztem zasady laickości.

W dziejach WWF laickość zawsze stanowiła pole batalii społecznej, moralnej oraz solidarnościowej, dotyczącej codziennego życia naszych obywateli. Laickość jest bronią stale wymierzoną przeciw dogmatyzmom i wspierająca ludzkie braterstwo. Często leżący u podstaw nacisków, biedy lub społecznego wykluczenia kult pieniądza dołącza w dzisiejszej erze globalizacji do klerykalizmu instytucji religijnych. Kryzys finansowy i strukturalny naszego społeczeństwa zachodniego jest źródłem niepokoju, izolacji niektórych kręgów społecznych, a ostatecznie i przemocy. Nie możemy pozostać ślepi, głusi ani obojętni na cierpienie i rozpacz.

W związku z rocznicą ustawy z 1905 r., masoni Wielkiego Wschodu Francji mobilizują się, aby przypomnieć deputowanym Narodu i innym przedstawicielom Państwa, że laickość jest fundamentalną wartością republikańską, która spełnia zasadniczą rolę dla respektowania osobistych wyborów jednostek, która jest wezwaniem do solidarności i humanizmu. Laickość stanowi sens hasła republikańskiego Wolność oraz wolności dociekań, Równości jako nadrzędności jednostki, a także Braterstwa, które wyraża potrzebę spójności społecznej.

Wielki Wschód Francji, 29 października 2011 roku

  Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7601)
 (Ostatnia zmiana: 07-12-2011)