Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Serdecznie zapraszamy na obchody 100lecia polskiego ruchu wolnomyślicielskiego, ślub humanistyczny oraz na doroczny zjazd racjonalistów - w Warszawie w dniach 8-9 grudnia. Wszystkie imprezy - zarówno Zjazd Racjonalistów, jak i Konferencja Jubileuszowa oraz ślub humanistyczny - są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków PSR.

Duży optymizm budzi fakt, iż obchody stulecia ruchu wolnomyślicielskiego zbiegły się z przekroczeniem przez portal Racjonalista.pl 20 mln odwiedzin oraz 10 tys. wpisów na Liście Ateistów i Agnostyków. Dziękujemy za każdą formę Waszego wsparcia dla naszej działalności i inicjatyw. Publicystom dziękujemy za teksty, redaktorom - za stworzenie prężnego medium racjonalistycznego, działaczom PSR - za zaangażowanie w rozwijanie stowarzyszenia, które miejmy nadzieję będzie miało w przyszłości zdolność do wpływania na rzeczywistość społeczną w Polsce. Cały czas napływają do nas nowi członkowie, cały czas pojawiają się ludzie z własną inwencją. Najbardziej zależy nam obecnie na potencjale ludzkim, na osobach, które będą chciały zaoferować część swojej energii i czasu w rozwijanie zrzeszenia polskich racjonalistów. Jesteśmy także wdzięczni za każde wsparcie finansowe, które może być przekazane na: 
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
27 1020 1055 0000 9002 0139 1721
lub kartą kredytową

Zostań członkiem PSR!

W sprawie imprez 8 i 9 grudnia udzielamy wszelkich informacji pod emailem psr@racjonalista.pl lub tel. (22)6358187

II Zjazd Racjonalistów

Data: 8 grudnia 2007

Miejsce: Pensjonat Metalowców, ul. Długa 29, Warszawa

12.00-17.00 Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
1. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawdzenie obecności oraz skreślanie członków niepłacących składek oraz nieutrzymujących kontaktu ze Stowarzyszeniem
4. Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej/Skarbnika
6. Sprawozdania przewodniczących ośrodków lokalnych
7. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu
8. Propozycje zmiany statutu i ich głosowanie
9. Przedstawienie kandydatur do nowych władz PSR
10. Wybór prezesa, członków zarządu oraz reszty władz
11. Wystąpienie prezesa, plany na rok kolejny

15.15-16.15 Przerwa obiadowa 
Osoby zainteresowane wcześniejszym zamówieniem lunchu prosimy o kontakt tel. 691985010

12. Przyjmowanie członków niepełnoletnich
13. Dyskusja programowa PSR
14. Wolne wnioski

17.00-17.30 Przerwa kawowa

17.30-19.00
Przyznanie tytułu „Racjonalisty Roku”. Przedstawienie idei tytułu
Apostazja
Wystąpienie Sekretarza generalnego IHEYO Sary Wastijn

19.00 Przerwa na kawę

19.15 Kino wolnomyśliciela

Państwo świeckie a idea Nowego Oświecenia

Jubileuszowa Konferencja w 100-letnią rocznicę I Zjazdu Wolnomyślicieli w Warszawie

Data: 9 grudnia 2007

Miejsce: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66

10.00-10.30 Otwarcie Zjazdu, powitanie gości, krótkie adresy gości zagranicznych - Nina Sankari (PSR)

10.30-11.10 Dziedzictwo wolnej myśli 
· prof. Andrzej Nowicki: Filozofia wolnej myśli w aspekcie jej policentrycznego zróżnicowania

11.10-11.25 Przerwa kawowa 

11.25-12.15 Światopoglądowe znaczenie nauki 
· prof. Adam Urbanek (czł. rzecz. PAN): Ewolucjonizm: teoria i pogląd na świat
· prof. Krzysztof Dołowy (kierownik Katedry Fizyki SGGW): Biologia ewolucyjna i fizjologia mózgu o pochodzeniu religii i moralności

12.15-13.00 Media a Nowe Oświecenie 
· Jacek Kowalczyk (red. nacz. „Przekroju”)
· Paweł Dybicz (z-ca red. nacz. „Przeglądu)
· Andrzej Dominiczak (red. Bez Dogmatu)

13.00-14.00 Kobiety a świecki charakter państwa
· Soad Bekkouche (Europejska Inicjatywa Feministyczna): Kobiety i religia
· Michele Vianes (Regard des femmes, Francja): Państwo świeckie a prawa kobiet
· Katarzyna Szumlewicz (Fem Tank): Regres praw kobiet w Polsce jako rezultat dominacji Kościoła Katolickiego

14.00-15.00 Przerwa obiadowa 

15.00-16.00 Ślub humanistyczny

Mariusz Agnosiewicz (PSR): Idea ceremonii humanistycznych

Pierwszy w Polsce ślub humanistyczny
Monika Szmidt
oraz Miłosz Kuligowski wraz z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów mają przyjemność zaprosić na wyjątkowy ślub. Ślub humanistyczny to uroczystość bardzo indywidualna, piękna i głęboka. Wszystkie śluby tradycyjne są niemal identyczne. Tymczasem nie ma dwóch takich samych ślubów humanistycznych. Każdy jest małym dziełem sztuki oraz wydarzeniem w którym dwoje ludzi najpełniej wyraża siebie i uczucie jakie ich łączy i współtworzy. Co przygotowali dla nas Monika i Miłosz – przekonamy się o tym w niedzielę. Jeśli chcesz przeżyć ceremonię zaślubin w jakiej dotąd w Polsce nie uczestniczyłeś zapraszamy Cię serdecznie! Uroczystość ma charakter otwarty. Poprowadzą ją Krzysztof Tanewski oraz Jane Bechtel. Skrzypce: Zuza Kuczbajska. Oprawa kwiatowa: Orchidsklepik

16.00-17.50 Wiedza i wiara 
· prof. Jerzy Drewnowski: Niewiara a boskość bogów. Etyczne pobudki niewiary
· prof. Ryszard Paradowski: Metafizyka ateistyczna
· prof. Jan Woleński: Czym jest wiara
· prof. Barbara Stanosz: Co to jest racjonalizm?
· prof. Helena Eilstein: Mit a etos w chrześcijaństwie

17.50-18.05 Przerwa kawowa 

18.05-18.45 Humanizm i racjonalizm - polityczna neutralność czy zaangażowanie?
· Andrzej Dominiczak (TH)
· Andrzej Koraszewski (PSR, z-ca red.nacz. Racjonalisty)
· Piotr Szwajcer (Wydawca „Boga urojonego”)

18.45-19.20 Młodość chmurna i rozumna 
· Michał Ciołek (Ruch Aktywnej Młodzieży): Manifest Aktywnej Młodzieży
Panel młodzieżowy: Aleksandra Postek (TH), Paweł Duńczewski (PSR, TH), Rafał Kownacki

19.20 Zamknięcie obrad 

19.30 Bankiet na cześć pary młodej

Mile widziane upominki dla humanistycznej pary młodej

W programie poza tym: Wystawa okolicznościowa 100 lat ruchu wolnomyślicielskiego w Polsce.

Jeśli posiadasz jakieś pamiątki związane z ruchem wolnomyślicielskim w Polsce, prosimy o ich przyniesienie w niedzielę na naszą wystawę!