Witamy serdecznie,

Przesyłamy kolejny numer naszego Biuletynu

Naklad: ok. 700

=============================================================
***********************Nowe teksty:********************************

# Polityka Racjonalisty (10-10-2002) 
Jakie partie popieramy, z jakimi organizacjami jesteśmy związani, jakie stawiamy sobie cele. Nasz stosunek do kościołów, ludzi wierzących, kleru, antyklerykalizmu. Realizowana polityka prywatności
Czytaj.. 
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1958  
  
# Biologia przekonań (08-10-2002) 
Wyjaśnienie religijnego fenomenu; Jak działa moduł religijny; Elektryczna ewangelizacja czyli God Machine; Sceptyk z przyrodzenia; Nowy status religii; Czy Radio Maryja psuje mózg? -Agnosiewicz 
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1955

# Antysemityzm trwa do dziś (05-10-2002) 
Antysemityzm ludowy i nowoczesny; Antysemityzm pisarzy; Mit "Żydokomuny"; Współczesny antysemityzm: Lista Żydów; Antysemityzm na stadionach; Panteon współczesnych antysemitów - Piotr Tyszler Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1947
 
Nowy autor: P i o t r T y s z l e r - Członek Towarzystwa Humanistycznego; Poznań

# O katolickich egzorcyzmach (03-10-2002) 
Wiara w opętanie była przez Kościół pielęgnowana. Egzorcyści byli mianowani przez papieża. Likwidacja sakramentu egzorcyzmu nastąpiła dopiero w 1550 w Anglii, a w K.Kat.na Vaticanum II -Lectus Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1946
 
# Historyczność Jezusa (03-10-2002) 
Na podstawie źródeł: Starożytności Flawiusza, Roczników Tacyta, Pliniusza Młodszego, Swetoniusza, Lukiana, Celsusa oraz Talmudu. Fragmenty prof. Józefa Kellera opracował Lech Keller Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1945
 
# Stereotyp satanisty (03-10-2002) 
500 lat temu ludzie opowiadali historie o czarownicach, diabłach, sabatach czarownic. Dziś opowiada się o satanistach, którzy składają ofiary, palą kościoły i zakładają sekty - Lectus Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1944
 
# Ad Invocatio Dei (03-10-2002) 
Chrześcijaństwo przyniosło Europie dziesięć wieków cofania się, a w najlepszym wypadku zastoju. Nie potrzebujemy więc tak marnego fundamentu naszej europejskiej cywilizacji. - Lech Keller Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1943
 
# Czarownice i BSE (30-09-2002) 
Na okoliczność wykrycia trzciego przypadku BSE w Polsce. Tylko my znamy prawdziwe zakulisy tych wydarzen! Młot na czarownice, rozdz.14: Ponieważ też bydło i urodzaje ziemskie, do człowieka należą, rzecz pewna, że za Bożym dopuszczeniem w tych rzeczach sprawa szatańska przez czarownice może się pokazować. Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1939
 
# O Biblii i wierze katolickiej (30-09-2002) 
Księga szósta Wyznań traktuje o początkach katolickiego życia duchowego Augustyna, kiedy poznawał tajniki chrześcijańskiej mądrości pod okiem biskupa Ambrożego w Mediolanie. - Gandamar Czytaj..
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1938

xxxxxxxxxxxx

Nowe wiadomosci z kraju i ze swiata (redaguje Dawid Ropuszynski):
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,11

***********************Aktualności:********************************

# Galeria Racjonalisty (05-10-2002) 
Galeria zdjęć i obrazów o zabawnej i/lub ciekawej tematyce. Aktualnie w galerii znajduje się kilkadziesiąt grafik. Zbiór stale powiększany.
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,26

# Racjonalista "ochrzczony"
Najwyrazniej to znak z nieba...:)
Serwis ChristSites.com nadeslal nam radosna nowine: wasz serwis zostal zatwierdzony przez ChristSites (system stron chrzescijanskich), na koncu jeszcze nas poblogoslawili na droge...

"Dear Michal,
Congratulations! Your site (Racjonalista.pl - ośrodek sceptyczno -
religioznawczy) has been approved for ChristSites.com! (...)
If you should have any questions or concerns, please email us. May the Lord bless you in your endeavors!
Sincerely,
The ChristSites.com Team
http://www.ChristSites.com
http://www.JesusProject.com"

Najwyrazniej zmylila ich nasza czolowka wizualna. Emblematy religijne. Krzyz jak byk na srodku w tle tytulu. Z lewej ksiega, ktora pewnie sie skojarzyla z pismem swietym... Wprawdzie to dzielo pt. Opus diabolicum A. Torchia, ale coz...

# Polityka Racjonalisty

Apolityczność 
Serwis Racjonalista jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek partii czy ruchu politycznego, społecznego i organizacji innego typu. Nasza linia programowa publikowanych materiałów i opracowań oraz ich treść, nie służą wspieraniu żadnej partii ani ruchu politycznego. Nie oznacza to bynajmniej braku zainteresowania życiem publicznym, osobistych przekonań w tej materii, czy anarchizmu. Stąd też mogą się pojawiać w umiarkowanych ilościach wypowiedzi czy komentarze w sprawach politycznych, głównie o charakterze krytycznym. 

Celem polityki jest głównie lub wyłącznie zdobywanie władzy. Tak więc zachodzi zasadnicza sprzeczność między działalnością o charakterze politycznym, a rzetelną publicystyką ogólnopoznawczą i informacyjną. Zaangażowanie polityczne musi więc ostatecznie wypaczyć to co można określić poszukiwaniem prawdy. Choć prawda jest śmiertelnym wrogiem polityki i polityków, nie znaczy to że sama polityka jest złem. Ona jest po prostu grą, której stawką są głosy wyborców, czyli w konsekwencji władza, a kosztem - rzetelność wypowiedzi o rzeczywistości. 

Z punktu widzenia konsumentów politycznych programów obowiązkiem jest jednak uczestnictwo w wyborach politycznych. Aczkolwiek bez mrzonek, że głos nasz wspiera program zbawczy dla losów narodu, lecz ze świadomością lub nadzieją, że odbiera on siły programom i ludziom najbardziej szkodliwym. Głosowanie jest właśnie minimalizacją zła, eliminacją najgorszych sił politycznych, najmniej etycznych i najbardziej populistycznych. 

Nasze cele 
Zadania i cele jakie sobie wytyczamy sprowadzają się zasadniczo do szerzenia wiedzy ogólnej o świecie i o zjawiskach, a także wiedzy z poszczególnych dziedzin życia. Ma to podtekst instrumentalny w tym znaczeniu, że uważamy, iż lepsze rozumienie rzeczywistości czyni nasze życie łatwiejszym, a stosunki międzyludzkie bardziej twórczymi. Jednak nie mniej istotnym tłem tego programu jest przekonanie, że wiedza i poznawanie ma również swój bardzo ważny i atrakcyjny walor pozainstrumentalny - jako coś co wzbogaca naszą egzystencję, czyni ją pełniejszą. Uważamy, że nasze materiały mogą pobudzać libido sciendi, pasję poznawania i rozumienia. 

Po drugie, celem naszym jest propagowanie wolnomyślicielskiej, racjonalistyczno-sceptycznej postawy światopoglądowej, w opozycji do postawy religijnej. Nie tylko jako wyraz przekonania, że jest ona lepsza, słuszniejsza, uczciwsza intelektualnie, bardziej twórcza, etc., lecz i dlatego, że ona najskuteczniej umożliwia realizację celu wymienionego powyżej. 

Do celów naszych nie należy walka z kościołami, czy z ludźmi wierzącymi. Choć czasami niektóre formy wypowiedzi mogą to sugerować, jednak wypowiedzi te służą zwalczaniu dominacji myślenia religijnego i religijnej mentalności w społeczeństwie, które to według nas niosą ze sobą wiele niekorzystnych implikacji, rodzą zjawiska stagnacji, marazmu, obskurantyzmu, blokują "otwarte myślenie" i odważne stawianie pytań. 

Nasza linia programowa nie jest więc antyklerykalna w znaczeniu zwalczania kleru, lecz w znaczeniu przyjętej aksjologii - uważamy, że wpływ kościoła na państwo i na proces wychowawczy jest zjawiskiem niepożądanym. Jednak klerykalizm bywa w pewnych okolicznościach instrumentalnie pożytecznym dla wzbudzania krytycznego myślenia i dla procesów laicyzacyjnych. Zespolenie kościoła i państwa w społeczeństwach wolnościowych, przy odpowiedniej aktywności ruchów humanistyczno-wolnomyślicielskich, jest w dłuższej perspektywie szkodliwe dla religijnego myślenia. Ludzie są na ogół sceptycznie nastawieni do władzy, a kojarząc z nią kościół stają się sceptyczni wobec jego systemu wartości. Powiem przewrotnie, że przedsięwzięcia typu Świątynia Opatrzności są służbą na rzecz sceptycyzmu. Dają one bowiem przyszłym pokoleniom najbardziej sugestywny i namacalny dowód paradoksalności i niedorzeczności rzeczywistości klerykalno-religijnej. Budowanie pomników głupoty ludzkiej służy w dłuższej per!
 spektywie procesom jej zwalczania. 

Polityka prywatności 
Respektujemy prywatność naszych autorów i czytelników. Gromadzenie przez nas danych osobowych jest zgodne z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 6 lipca 2002 r., poz. 926). Nie zbieramy więc, ani nie przetwarzamy danych osobowych poza minimum niezbędnym do najlepszego funkcjonowania serwisu. Zebranych danych nie udostępniamy osobom trzecim, ani ich nie wykorzystujemy w sposób wykraczający poza wyrażoną przez czytelnika/autora zgodę lub przeznaczenie związane z funkcjonowaniem serwisu. 

- Na uzyskane adresy e-mail nie rozsyłamy żadnego spamu 
- W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszych materiałów oraz zażądać usunięcia własnych danych osobowych, a także edytować ich treść (możliwość edycji po zalogowaniu) 
- Zgodnie z art. 15 § 2 pkt 1 Prawa prasowego, każdy autor materiału, czy listu do redakcji ma prawo do zachowania anonimowości (imię i nazwisko, adres email, etc.), jeżeli zastrzegł nieujawnianie swych danych identyfikacyjnych. W przeciwnym razie dany materiał czy list zostanie opublikowany wraz z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie z dodatkowym adresem email) 
- Oczywiście preferujemy ujawnianie pełnego imienia i nazwiska oraz adresu email, lecz każdy ma prawo do podpisania się pseudonimem, który na podstawie art. 23 Kodeksu cywilnego traktowany jest jako dobro osobiste człowieka, na równi z nazwiskiem, podlega też takiej samej ochronie prawnej (art. 24 KC). Stąd też nie ma konieczności uzasadniania dlaczego osoba chce używać pseudonimu. Publikując materiał pod pseudonimem nie tracisz do niego praw autorskich. 
- Wszelkie ewentualne ankiety nie służą zbieraniu informacji o osobach, lecz wyłącznie celom statystycznym, umożliwiającym nam lepsze kształtowanie serwisu 
- Serwis opiera się na stosowaniu technologii cookies. Nie wiąże się to z uzyskiwaniem przez nas informacji o konkretnych czytelnikach, lecz zapewnić ma zwiększanie efektywności działania serwisu (zliczanie odwiedzin, zapewniających dostęp do pełnej wersji naszych zasobów; sondaże) 

***********************DOWCIP NUMERU******************************

Pewnego razu Bóg chciał sobie zobaczyć, jak żyją ludzie na Ziemi.
Kazał więc sprowadzić telewizor, włączył, akurat kobieta rodziła. Męczy się okrutnie, krzyczy, więc Bóg sie pyta:
  - Co to jest? Dlaczego tak kobieta się tak męczy?
  - No bo powiedziałeś: "I będziesz rodziła w bólu" - odpowiada któryś anioł .
  - Tak? No... Tego... Ja tak żartowałem...
  Przełącza - górnicy. Zharowani, spoceni, walą kilofami. Bóg się pyta:
  - A to co to jest? Oni muszą się tak męczyć?
  - Ale sam powiedziałeś: "I w trudzie będziesz pracował..."
  - Oj, "powiedziałeś, powiedziałeś" - mówi Bóg, drapiąc się w głowę - to takie żarty były, ja żartowałem...
  Przełącza, a tam piękna, wielka świątynia, bogato zdobiona, od zewnątrz i wewnątrz, przed nią luksusowe lśniące
  samochody, w środku gromada biskupów - dobrze odżywieni, pięknie ubrani, złote łańcuchy, itp, itd.
  Bóg się uśmiecha promieniście:
  - O, to mi się podoba! A co to jest?
  - A to są właśnie ci, którzy wiedzą, że żartowałeś...

************************KSIĘGARNIA********************************

# Nowości:
- Słownik naukowo-techniczny Hutchinsona - Przewodnik po współczesnym świecie
- George C. Williams - Swiatelko mydliczki
- L. Wolpert i A. Richards - Pasja poznawania. W co wierza uczeni
- E.R. Gruber i H. Kersten - Pra-Jezus. Buddyjskie zrodla chrzescijanstwa

Adres księgarni:
http://agnostyk.and.pl/sklep/

************************WSPÓŁPRACA********************************

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!!
Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego polskiego serwisu dla racjonalistów !
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,19

# Regulamin publikacji tekstów:

1. Tekst w naszym serwisie mozna opublikowac z nazwiskiem lub pseudonimem.
2. Publikacja jest nieodpłatna.
3. Publikacja pod pseudonimem nie oznacza utraty praw autorskich.
4. Osoba nadsylajaca tekst do publikacji nie (!) zrzeka sie praw majatkowych do niego.
5. Nadeslanie do nas podpisanego materialu oznacza wyrazenie zgody na jego publikacje nie ograniczona terminem.
6. Zgoda na publikacje oznacza zgodę na zamieszczenie materialu w serwisie internetowym Racjonalista oraz na płycie CD Racjonalista. Na danym tekscie nie zarabiamy, nie podnosi on ceny plyty CD. Zysk z płyt CD Racjonalista słuzy rozwojowi serwisu internetowego. O sposobie wykorzystania zysków i o ich przeznaczeniu decyduja redaktorzy Racjonalisty
7. Nie ma mozliwosci (z przyczyn technicznych) zamieszczenia tekstu tylko w serwisie internetowym.
8. Tekst publikowany w serwisie Racjonalista mozna dowolnie publikowac w prasie i wydawnictwach konwencjonalnych, informujac o tym fakcie redakcje. Nie mozna bez wczesniejszego porozumienia publikowac takiego tekstu na innej witrynie internetowej (autor zgadza sie wiec na internetowa wylacznosc Racjonalisty do publikacji swojego tekstu). Publikacja na innej witrynie powoduje usuniecie tekstu z Racjonalisty, a autor moze utracic prawo do publikowania w przyszlosci w naszym serwisie
9. Racjonalista publikuje (ewentualne) sprostowania wiadomosci nieprawdziwych lub niescislych oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrazajace dobrom osobistym. Warunkiem publikacji jest ich zwięzłość i rzeczowosc. 
10. Nie dokonujemy merytorycznej ingerencji w nadeslany tekst. Ewentualne propozycje zmian tego typu sa uzgadniane z autorem tekstu. 
11. Zastrzegamy sobie mozliwosc usuniecia z Racjonalisty tekstu bez podania przyczyn, w szczegolnosci jezeli okaze sie on nierzetelny lub nieprawdziwy. Autor takiego tekstu traci mozliwosc publikowania w przyszlosci, o ile mozna mu zarzucic, ze nie dochowal nalezytej starannosci przy jego opracowywaniu, jesli blad jest szczegolnie istotny, a autor nie ma znaczacych zaslug we wspoltworzeniu serwisu, czyli jezeli ow blad nie moze byc zrekompensowany innymi opracowaniami wysokiej jakosci.
12. Autor, ktory swym tekstem naruszy prawa autorskie przyslugujace innej osobie traci prawo do publikowania w naszym serwisie

=============================================================
WYMIANA BANERÓW http://www.racjonalista.pl/index.php/s,23
FAQ http://www.racjonalista.pl/index.php/s,10
FORUM DYSKUSYJNE http://www.racjonalista.pl/forum.php
ARCHIWUM NEWSÓW http://www.racjonalista.pl/index.php/s,9
WYNIKI SOND http://www.racjonalista.pl/index.php/s,8
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin
REDAKCJA RACJONALISTY
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,2
ps. będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi 

/^'- Baza intelektualna polskich racjonalistów -'^\
\_.' www.racjonalista.pl/ info@racjonalista.pl '._/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++