Z przyjemnością zawiadamiamy, że kwitnąca współpraca środowisk humanistycznych i racjonalistycznych z tygodnikiem „Przegląd” zaowocowała powstaniem w tym piśmie stałego działu pod nazwą „Sapere Aude” (Miej odwagę myśleć!) – słowa te według Kanta miały być głównym hasłem Oświecenia. Tematem pierwszego odcinka naszego działu jest wolność słowa i wolność myśli, a na jego stronach znajdziecie: rozmowę Mariusza Agnosiewicza z Tadeuszem Bartosiem o wolności i religii, kontrowersyjny artykuł słynnego etyka Petera Singera o wolności wyśmiewania religii i zaprzeczania Holokaustowi oraz rozważania Haliny Postek i Andrzeja Dominiczaka na temat znieważenia i obrazy tzw. uczuć religijnych. Całość otwiera artykuł redakcyjny - rodzaj manifestu na rzecz zwiększenia roli rozumu we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, bez którego niemożliwy jest postęp i poprawa ludzkiego bytu. Bez umocnienia roli społecznej rozumu nigdy się w Polsce nie dokona owo „odczarowanie świata”, które w osiemnastowiecznej Europie doprowadziło do odrzucenia feudalnej tradycji opartej na wierze, przemocy i autorytarnym panowaniu. 

Pierwszy numer „Przeglądu” z działem „Sapere Aude” ukaże się 28 maja, w najbliższy poniedziałek; kolejne ukazywać się będą w rytmie dwumiesięcznym. Tematem numeru lipcowego będzie najszerzej rozumiana „szkodliwość religii”. 

Polecamy! Czekamy także na Wasze opinie i sugestie na przyszłość!

Redakcja: Andrzej Dominiczak, Mariusz Agnosiewicz, Ewa Jaworska, Halina Postek, Jerzy Szafjański

[AD]