Uniwersytet w Lublinie nie wpuszcza Hartmana
Autor tekstu:

List Prezesa PSR do Rektora UMCS

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Hab. Stanisław Michałowski

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

15 marca 2013 r., o godzinie 17:00 w Auli Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS, miał odbyć się wykład prof. Jana Hartmana pt.: „Blaski i cienie antyklerykalizmu". Organizatorami spotkania byli Fundacja Wolność od Religii oraz lubelski oddział Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Jako współorganizator tego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że przeciwko jego wygłoszeniu w szacownych murach Uniwersytetu Marii Curie — Skłodowskiej zaprotestowali studenci z organizacji „Studenci Dla Lublina" i wykład został odwołany.

Prof. Jan Hartman jest osobą, którą chętnie zapraszamy do udziału w różnych organizowanych, lub współorganizowanych przez nas wydarzeniach. Nie muszę dodawać, że obecność profesora na nich dodaje im ogromnie wiele. Jako organizacja pozarządowa, my również staramy się nie urządzać pod naszym szyldem żadnych wieców partyjnych, co zarzucili profesorowi Janowi Hartmanowi studenci. Lubelski wykład profesora Hartmana miał na celu wzbogacenie pluralizmu światopoglądowego studentów z miasta, gdzie znajduje się też najsławniejszy w Polsce Uniwersytet Katolicki. Sam tytuł wykładu: „Blaski i cienie antyklerykalizmu" doskonale pokazywał, że profesor nie miał zamiaru potraktować tej tematyki jednostronnie czy propagandowo. Jako, że profesor jest wybitnym polskim etykiem, wykład zapowiadał się interesująco od strony naukowej, nie jest zatem prawdą zarzut „Studentów dla Lublina" mówiący o możliwej niemerytoryczności materiału, który profesor Hartman miał wygłosić na UMCS.

Sam temat poruszany w wykładzie profesora Hartmana nie miał charakteru lewicowego. Zagadnienia związane z rozdziałem Kościoła od Państwa nie są istotne tylko dla środowisk lewicowych. Tym bardziej ocena napięć wywoływanych pod wpływem niejasnej relacji Kościół — Państwo, z jaką mamy do czynienia w naszym kraju. Dodatkowo możemy być pewni, że w wydaniu profesora Hartmana nie otrzymalibyśmy uproszczonej oceny, lecz frapujący od strony naukowej opis różnych zjawisk.

 

Prosimy zatem Jego Magnificencję Rektora o wyjaśnienie, z jakich powodów wykład tak wybitnego polskiego naukowca został odwołany, poprzez przesunięcie na termin bliżej nieustalony, z którego pan profesor Hartman, człowiek zajęty i mieszkający daleko od Lublina i tak nie może skorzystać. Właściwa reakcja na zaistniałą sytuację z pewnością wspomoże pluralizm, na którego brak niezbyt chyba szczerze narzekali „Studenci dla Lublina".

 

Z poważaniem
prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Jacek Tabisz


Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki, poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie we Wrocławiu.

 Liczba tekstów na portalu: 118  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8823)
 (Ostatnia zmiana: 14-03-2013)