Terroryzm francuski i trudne rozstanie Francji z koloniami
Autor tekstu:

Kiedy w 1954 roku partyzanci algierscy z Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) wszczęli insurekcję, by uwolnić się spod jarzma francuskiego kolonizatora, zapewne nikomu w Paryżu nie wydawało się, że Francja zrzeknie się Algierii. Tym czym północne wybrzeże Afryki było dla Francuzów dobrze ilustruje fakt, że sami kolonizatorzy nie czuli się nimi (a przez prasę byli czasem zwani „czarnymi stopami" ), gdyż duża część z nich była związana pokoleniowo z Algierią od 1830 r., tj. od początku osadnictwa europejskiego na tych terenach. W dodatku sprawę komplikował fakt, iż władze w Paryżu traktowały tę kolonię jako ściśle związaną z Francją metropolitalną (sąsiednie tereny, Maroko i Tunezja były protektoratami). Do zdławienia powstania została wyznaczona armia francuska powracająca z Indochin, Legia Cudzoziemska oraz oddziały harkisów (muzułmanów walczących po stronie francuskiej). W szczytowej fazie konfliktu Francuzi wytworzyli sobie przewagę liczebną aż 17:1.

Wojska francuskie niemal od początku wybuchu powstania nie radziły sobie z powstańcami. Duży wpływ na to miało pustynno-górzyste ukształtowanie terenu, oraz coraz liczniejsze oddziały ALN (zbrojnego ramienia FLN). Do tego Algierczycy mieli wsparcie międzynarodowe, nie tylko krajów Trzeciego Świata, ale też Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego oraz ciche wsparcie Republiki Federalnej Niemiec. Polityczna słabość IV Republiki Francuskiej, ciągle zmieniające się słabe rządy, doprowadziły w 1958 r. do zaognionej sytuacji, w której możliwy był powrót generała Charlesa de Gaulle’a do władzy. Nad Francją stanęło widmo wojny domowej, kiedy to zbuntowane wojska francuskie w Algierii wypowiedziały posłuszeństwo Paryżowi. Propozycja, aby de Gaulle wrócił do władzy została zainspirowana przez armię, w której bohater z czasów II Wojny Światowej miał duże oparcie. Wkrótce rozpoczęły się zakulisowe rozmowy gaullistów, by przejąć władze. Ceną nie była tylko tocząca się wojna w Algierii, ale też całkowita reforma systemu politycznego Francji. Kiedy w końcu generałom francuskim oraz gaullistom udało się wprowadzić osobę generała de Gaulle’a do Pałacu Elizejskiego w roli prezydenta, sytuacja wydawała się ustabilizowana. Pucz wygasł, a w kilka miesięcy Republika została zreformowana.

Z początku de Gaulle nie wiedział, jak rozwiązać sprawę algierską. Jednak po długich wizytach w samej Algierii, zdecydował się najpierw na samostanowienie, a następnie na referendum niepodległościowe dla Algierii. Czołowi generałowie armii francuskiej w Algierii poczuli się zdradzeni. Doszło do podobnej sytuacji podczas której de Gaulle obejmował władze. Tylko tym razem spisek generałów był wymierzony w niego. Po nieudanym puczu generałów w Algierii, czołowi wojskowi, nie zgadzający się polityką nowego prezydenta, zeszli do podziemia i utworzyli skrajnie prawicową organizację terrorystyczną - OAS (Organizacja Tajnej Armii).

Zapowiedź de Gaulle’a o gotowości podjęcia rozmów z FLN rozłościła „Czarne stopy" [ 1 ] oraz część kadry generalskiej. Rozpoczęły się przygotowania do puczu wojskowego, który miał pokrzyżować plany Paryża odnośnie polityki algierskiej. W samej Francji na czele spisku stał pułkownik Argoud (był wcześniej między innymi szefem sztabu generała Massu).

Człowiek ten działał w porozumieniu z innymi pułkownikami, którzy ślepo popierali idee „Algierii francuskiej". Argoud posiadał też dobre kontakty z innymi wojskowymi, którzy odbywali służbę w Algierii. Jednak zdawał sobie sprawę, że po stronie puczystów musi stanąć, jakiś wojskowy z autorytetem w armii. Pierwszym kandydatem był oczywiście generał Massu. Podjęto nawet z nim rozmowy, ale te zakończyły się fiaskiem. Następnym naturalnym kandydatem okazał się generał Challe. Co prawda nie był on zaciekłym zwolennikiem „Algierii francuskiej" [ 2 ], ale czuł sentyment wobec „Czarnych stóp" oraz frankofońskich muzułmanów. Przechodząc w stan spoczynku, zdecydował się stanąć na czele spisku. [ 3 ]

Innym krajem, gdzie rodził się spisek, była Hiszpania. Przebywał tam generał Raoul Salan wraz z zagorzałymi orędownikami „Algierii francuskiej", którzy ukryli się w tym kraju po „tygodniu barykad" (między innymi: Lagaillarde i Susini). W wyniku rozmów zrodził się pomysł założenia tajnej organizacji, która by skupiała aktywistów „Algierii francuskiej" i podjęła o nią walkę. Tak powstała Organizacja Tajnej Armii (OAS). [ 4 ]

Plan spiskowców był bardzo prosty. Prezydent de Gaulle miał zostać obalony, a jego następcy mieli podjąć się zmian ustrojowych we Francji. Chciano przejąć też władze w Algierze, a potem zorganizować pokaźną ofensywę przeciwko bojownikom algierskim. Wojna miała się zakończyć zwycięstwem Francji w przeciągu trzech miesięcy. [ 5 ]

Już 12 kwietnia 1961 r. spiskowcy ustalili, że do puczu ma dojść w nocy 20 kwietnia. Ich głównymi siłami były: 1. Pułk Spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej oraz komandosi dowodzeni przez Georges'a Robina. Jednak sam zamach odbył się dzień później niż planowano, czyli nocą 21 kwietnia 1961 roku. Okazał się początkowo sukcesem, gdyż władza w Algierze została przejęta przez puczystów. Nadano komunikat w radio, w którym stwierdzono, że armia przejęła władzę nad Algierią i będzie dalej walczyć o sprawę „Algierii francuskiej". Na wieść o tym, na ulicach europejskich dzielnic ich mieszkańcy wywiesili trójkolorowe flagi. Potem w radioodbiornikach żołnierze usłyszeli głos generała Challe’a, który przyznał, że przebywa w Algierii razem z generałami Jouhaudem i Zellerem, a także utrzymuje ścisły kontakt z generałem Salanem. W tym wystąpieniu stwierdził, że nie opuści algierskiej ziemi, oraz że uczyni wszystko, by ani jedna kropla krwi i ani jedna ofiara francuskich żołnierzy walczących w Algierii nie poszła na marne. Straszył też, iż w razie wyłonienia się suwerennej Algierii, w miejscu francuskich baz pojawią się żołnierze sowieccy. [ 6 ]

Do buntowników przyłączyło się prawie 15 pułków, w szczególności spadochroniarze i komandosi. Oprócz niemal całkowitej dominacji nad Algierem, pucz rozlał się też na Oran, a w Konstantynie do spisku dołączył generał Gouraud, który dowodził tym okręgiem. Do Algieru z Hiszpanii przedostał się też generał Salan. Do puczu nie przystąpiły jednak marynarka wojenna, lotnictwo oraz wojskowi z innych algierskich okręgów. [ 7 ]

Generał de Gaulle dowiedziawszy się o akcji buntowników, wysłał do Algieru Joxe’a oraz generała Olie, który był szefem sztabu francuskiej armii. Natomiast gdy byli już na miejscu, okazało się, że nie można w ten sposób przejąć inicjatywy. Ich misja zakończył się fiaskiem. 22 kwietnia prezydent zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Oznajmił, że chce skorzystać z artykułu nr 16 konstytucji Republiki Francji. Dawał on specjalne uprawnienia głowie państwa w sytuacji zagrożenia kraju. Poparli go miedzy innymi premier Debre oraz minister kultury Malraux. [ 8 ] 

23 kwietnia o 20-tej zostało wyemitowane w radio i telewizji orędzie do narodu, które nagrał prezydent Charles de Gaulle. Oto jego treść: „W wyniku wojskowego spisku buntownicza władza została ustanowiona w Algierii. Władza ta ma pewne zewnętrzne pozory reprezantywności: czwórkę emerytowanych generałów. Ma pewną rzeczywistość: grupę rozpolitykowanych, żądnych zaszczytów, fanatycznych oficerów. Mają oni pewną wprawę zawodową. Ale przez pryzmat swego obłędu widzą tylko zniekształcony obraz narodu i świata. Ich przedsięwzięcie prowadzi prostą drogą do katastrofy narodowej...I za czyją dzieje się to sprawą? Niestety! Niestety! Za sprawą ludzi, których obowiązkiem, honorem i racją bytu była służba i posłuszeństwo. W imieniu Francji rozkazuję użyć wszystkich środków, powtarzam: wszystkich środków, celem zagrodzenia drogi tym ludziom, dopóki nie zostaną całkowicie unieszkodliwieni. Zabraniam każdemu Francuzowi, przede wszystkim każdemu żołnierzowi, wykonywać ich rozkazów… Przyszłość uzurpatorów może być tylko taka, jaką przewiduje dla nich cała surowość prawa… Wobec nieszczęścia, które lada chwila może spaść na ojczyznę, oraz groźby zawisłej nad republiką… postanowiłem zastosować artykuł 16 konstytucji. Od dzisiaj będę, w razie potrzeby, bezpośrednio przedsiębrał środki, jakich zdaniem moim wymagać będą okoliczności. Tym samym utrzymuję na dziś i na jutro francuską i republikańską praworządność, którą naród złożył w moje ręce, i którą — cokolwiek się stanie — uchronię do końca mego mandatu, albo aż do chwili, kiedy bądź zabraknie mi sił, bądź zakończę życie, i z której czerpać będę środki, aby trwała i po mnie...Francuzki, Francuzi! Pomóżcie mi!". [ 10 ]

Przemówienia tego wysłuchała większość Francuzów, również tych w Algierii. Dobrego wrażenia nie zepsuło nawet późniejsze przemówienie premiera M. Debre, który wezwał paryżan do blokady lotniska, by zablokować drogę zbuntowanym komandosom. Został wprowadzony stan wyjątkowy. W Algierii zawieszono swobody obywatelskie. Po orędziu de Gaulle’a pucz zdawał się wygasać. Większość dowódców opowiedziała się za stroną rządową a żandarmeria i żołnierze ze służby zasadniczej, albo odmawiali wykonywania poleceń spiskowców, albo stosowali wobec nich bierny opór. Trzon buntowników postanowił przejąć inicjatywę na Forum w Algierze. Pojawili się tam czterej generałowie: Challe, Zeller, Jouhaud oraz Salan, w celu pośpiesznego zebrania ich oddziałów i dodania im odwagi, ale „piłeczka" była po stronie Paryża. [ 11 ]

25 kwietnia był tragiczny dla spiskowców, gdyż faktycznie pucz załamał się. Wkrótce generałowie Challe i Zeller poddali się. Natomiast Salan i Jouhaud wraz z Legią Cudzoziemską, uciekli z Algieru, by potem przejść na stronę Organizacji Tajnej Armii (OAS). W wyniku procesów, jakie wytoczono Challe’owi i Zellerowi, dowódcy ci dostali wyroki 15 lat wiezienia. Natomiast generał Gouraud otrzymał 10 lat pozbawienia wolności. [ 12 ]

Na wiadomość o tym, że Francja i FLN mają wprowadzić zawieszenie broni, Organizacja Tajnej Armii, której przewodniczył już generał Raoul Salan (pseudonim „Słońce" od króla Ludwika XIV), rozpoczęła akcje terrorystyczne. Miały one na celu nie dopuścić do wprowadzenia porozumienia z Algierczykami z Evian. Fundamentem ideologicznym OAS była odmowa kapitulacji, zarówno przed FLN jak i samym Charlesem de Gaullem. Po części członkowie tej organizacji terrorystycznej, odwoływali się do spuścizny francuskiego ruchu oporu z drugiej wojny światowej, czyli powoływali się na działania samego de Gaulle’a. Nacechowano tym samym swój bunt wobec legalnych władz i legalnych umów politycznych. Ich podstawowym celem było zachowanie Algierii przy Francji. [ 13 ]Zamach OAS w Tuluzie, 27 września 1961. Wikimedia

OAS posiadało własne pirackie radio i własną prasę propagandową. Właśnie tymi sposobami komunikacyjnymi chcieli zmobilizować „Czarne stopy" do uczestnictwa w dalszej eskalacji działań. Taki „nacisk" psychologiczny sprawił, że OAS była postrzegana przez etnicznie europejską ludność, jako patriotyczna organizacja walcząca. Wyższy Komitet tej siatki sprawił, że struktury związku były budowane na wzór struktur FLN. Dodatkowo generałowie Salan i Soussini, lubili „podnosić poprzeczkę" Europejczykom. Na przykład po przez zakaz wyjazdu na wakacje oraz przymusowe opodatkowanie na rzecz zbuntowanej organizacji. Kierownictwo często nawoływało „czarne stopy" do manifestacji. OAS cieszyło się poparciem nie tylko europejskiej ludności, ale też naturalizowanych Żydów. [ 14 ]

W przeddzień wznowienia rozmów pokojowych w Evian, to jest 19 maja 1961 roku, na terenie Algierii OAS zdetonowało około dwudziestu bomb. Zamachy były wymierzone zarówno w Arabów, jak i „umiarkowanych Francuzów". W samym Algierze, komando „Delta", którym dowodził porucznik Degueldre (wcześniej w Legii Cudzoziemskiej), zajmowało się likwidacją przeciwników OAS. We wrześniu jego ludzie zabili 15 osób a 144 obywateli odniosło rany. [ 15 ]

Zamachy terrorystyczne za którymi stała Organizacja Tajnej Armii, nie ominęły samego francuskiego prezydenta. Do pierwszej spektakularnej próby zabicia de Gaulle’a doszło 8 września 1961 roku w Pont-sur-Seine. Kiedy prezydencki Citroen kierował się z Paryża do posiadłości generała w Colombey, na drodze krajowej nr 19 przed pędzącym samochodem wybuchła bomba. Nikomu nic się nie stało. Sprawców nieudanego zamachu namierzono i zatrzymano. Od tej pory było wiadomo, że na celowniku OAS jest też prezydent de Gaulle. Do zamachów na życie prezydenta będzie dochodzić jeszcze kilkakrotnie. [ 16 ]

Na wieść o planowanych referendach odnośnie do Algierii, 23 lutego generał Salan wydał instrukcje nr 29, tym samy wypowiadając permanentną wojnę V Republice. Ze strony OAS rozpoczęły się brutalne ataki na przedstawicieli władzy. W szczególności na celowniku byli gaulliści i komuniści. Celem było doprowadzenia do paraliżu administracyjnego w Algierii. Planowano utworzyć też „strefy powstańcze". 20 marca z rąk oasowców zginęło 24 muzułmanów. 26 marca w Algierze doszło do eskalacji napięcia z obydwu stron. Wojsko francuskie ostrzelało „Czarne stopy", które obowiązywał zakaz zgromadzeń . Efektem było prawie 46 osób poległych oraz 121 rannych. Wkrótce działania legalnej strony francuskiej mocno naruszyły OAS. Aresztowano trzon ich głównego kierownictwa. 25 marca w Oranie „wpadł" generał Jouhaund, 7 kwietnia dowódca oddziałów komandosów „Delty" Degueldre, a w końcu 20 kwietnie został aresztowany generał Salan — szef OAS. [ 17 ]

Organizacja ta próbowała stawić czoło wojsku francuskiemu i FLN broniąc się w górskich rejonach Uarsenisu, ale uległa rozproszeniu. Potem oasowcy postanowili, że skoro nie uda się już zachować „Algierii francuskiej" to przynajmniej pozostawią ją taką jaką zastali francuscy kolonizatorzy w 1830 roku. Tym samym rozpoczęła się akcja likwidacji dorobku materialnego kolonii. Błędem politycznym OAS, okazała się próba przeniesienia ciężaru aktów terroru na samą Francję. Celem było zgromadzenie przy samej organizacji opinii publicznej, jak i części armii, lecz próby te zakończyły się fiaskiem, a zamachy bombowe wywołały oburzenie społeczności francuskiej. [ 18 ]Manifestacja przeciwko OAS w Tuluzie, 11 września 1961. Wikimedia

W czerwcu 1962 roku OAS podpisała z FLN zawieszenie broni. Jednak zarówno jedna jak i druga strona nie egzekwowała go. 22 sierpnia 1962 roku na celowniku OAS znowu znalazł się prezydent de Gaulle. Prezydencki samochód został ostrzelany z broni maszynowej przez 12 oasowców pod Petit-Clemart. Dzięki zręczności kierowcy de Gaulle’a, który wyprowadził auto z zastawionej zasadzki, nic się nikomu nie stało. Mózgiem nieudanego zamachu był Jean-Marie Bastien-Thiry, który potem został schwytany i rozstrzelany. Miłośnicy literatury sensacyjnej dokładnie wiedzą, że tym wydarzeniem rozpoczyna się powieść F. Forsytha pt. Dzień Szakala.

Z powodu terroryzmu oasowców w ciągu kilku miesięcy zginęło więcej niż 2 tysiące osób. Brutalne akcje tej organizacji spowodowały, że zarówno „Czarne stopy" jak i Algierczycy stali się wobec siebie wrodzy. Terroryzm OAS wykopał potężne rowy pomiędzy tymi społecznościami zamieszkującymi Algierię. Los „Czarnych stóp" był inny, niż zamierzał w swojej polityce Charles de Gaulle. Europejczycy algierscy zdecydowali się opuścić te tereny tuż po ogłoszeniu przez Algierię niepodległości. Osiedlili się głównie na francuskim „lazurowym wybrzeżu", na Korsyce a niektórzy w Hiszpanii oraz w Ameryce Południowej. Przed wysiedleniem się z Algierii, społeczność „Czarnych stóp" niszczyła swoje dobra materialne, by te nie dostały się w ręce Arabów. W tamtych dniach na murach często widniały napisy: „Algieria Francuska! Śmierć de Gaulle’owi! OAS zwycięży!". [ 19 ]Pomnik ofiar OAS na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu. Wikimedia

Trzy miesiące po wprowadzonych układach z Evian nastąpił wielki exodus „czarnych stóp". W asyście francuskich żołnierzy musieli opuścić ziemię, którą uważali za swoją ojczyznę. Dziennie wyjeżdżało średnio po 10 tysięcy ludzi. Dzięki takiemu odpływowi ludności Algieria stała się państwem jednolitym cywilizacyjnie, krajem arabo-muzułmańskim. [ 20 ]

Ogółem Algierię opuściło około miliona „Czarnych stóp" i Żydów. Formalnie nazwano ich „repatriantami", choć tak naprawdę większość z nich nie miała francuskich przodków. Obawiano się, że mogą się stać czymś w rodzaju opozycyjnej siły politycznej, przeciwko prezydentowi de Gaulle’owi. Tragiczny był też los harkisów oraz żołnierzy muzułmańskich świadomie służących we francuskiej armii. Umieszczono ich w specjalnych obozach, gdyż nowe władze obawiały się, że przejdą na stronę OAS. Być może dlatego większość harkisów zostawiono na pastwę losu FLN i narażono ich na krwawą zemstę. W efekcie mogło zginąć nawet 150 tysięcy harkisów i ich rodzin. Inni francuscy Arabowie znaleźli schronienie we Francji, lecz dane wobec ich liczby są różne i wahają się od 15 tysięcy do nawet 400 tysięcy. [ 21 ]

W dniach poprzedzających ogłoszenie niepodległości, zarówno we Francji jak i w Algierii, Front Wyzwolenia Narodowego zlecił morderstwa działaczy MNA (Algierski Ruch Narodowy) Messalego Al.-Hadżdża, którzy też walczyli o suwerenność własnego narodu. Oficjalnie Algieria uzyskała niepodległość 5 lipca 1962 roku. [ 22 ]

W wyniku powstania OAS, nastąpił też rozłam w francuskich służbach specjalnych. Część kadr jednostek specjalnych SDECE (zagraniczna służba kontrwywiadowcza) , które trudniły się egzekucjami przeciwników na terenach Francji i Algierii (chociażby partyzantów FLN ), przeszło na stronę Organizacji. I w ten sposób część tajnych operacji na terytorium kolonialnym, jak i życie tajnych agentów sił francuskich stanęło pod dużym znakiem zapytania. Np. pod koniec stycznia 1962 w jednej z willi Algierze przeprowadzono zamach na tych ostatnich. Ładunek wybuchowy zainstalowano w kserokopiarce. Za akt terroru posądzono OAS i grupę ludzi z SDECE. Z tych powodów, pod koniec 1963 r., zbrojne ramię tej jednostki, mianowicie tzw. „11 Uderzeniowy", został rozwiązany. [ 23 ]

O tym, że obydwie strony konfliktu, zarówno algierska jak i francuska (plus w późniejszym okresie dochodzi właśnie OAS — jako trzecia siła konfliktu) stosowały metody, które dziś nazywamy terrorystycznymi wiadomo nie od dawna. Pokazuje to chociażby film „Bitwa o Algier" (reż. Gillio Pontecovro) z 1966 r. z muzyką Enio Morricone. Ten zakazany w gaullistowskiej Francji film posłużył Pentagonowi jako materiał szkoleniowy dla sił amerykańskich w przededniu inwazji na Irak w 2003 r. Dopiero teraz, po latach widać, że amerykanie może film obejrzeli, lecz nie do końca go zrozumieli.

Wojna w Algierii trwała prawie 8 lat. Doprowadziła ostatecznie do powstania nowego i suwerennego państwa algierskiego. Konflikt spowodował znaczne straty w ludziach oraz przyczynił się do exodusu prawie miliona Europejczyków. Według różnych źródeł wojna kosztowała życie około 100 tysięcy ludzi. Koszty materialne jakie niosła ze sobą wojna szacuje się na około trzy biliony franków. Pomimo, zakończenia sprawy algierskiej, Organizacja Tajnej Armii działała jeszcze do 1965 roku, lecz większość jej trzonu została rozbita. Na jej czele stanął były premier Georges Bidault, a potem, były minister de Gaulle’a, Jacques Soustelle. [ 24 ]

Trzon tego środowiska był rzecz jasna skrajnie nacjonalistyczny i ultraprawicowy.

Do pierwszej grupy wpływu można by zaliczyć Susuniego. Zaś do ultraprawicy Bernarda Lefevre. [ 25 ] Mimo tego, Organizacja stanowiła dziwną kompozycję. Była część ludzi która popierała Rząd Vichy w II Wojnie Światowej. Była część, głównie młodych żołnierzy, która przed wojną w Algierii popierała gaullistów. Byli też naturalizowani Żydzi, którzy mimo oficjalnych komunikatów izraelskiej dyplomacji, nie ewakuowali się z terenów wojennych. A trzon OAS miało przecież zdecydowanie antysemicki charakter. W 1965 r. w wyborach prezydenckich we Francji wystartował reprezentant tego środowiska — Jean-Louis Tixier-Vignancour. Ze słabym wynikiem 5,28 % nie wszedł do II tury. Wobec czego w kluczowej turze antygaullistowscy wyborcy woleli głosować na F. Mitterranda a nie na ówczesnego prezydenta. Polityczna próba konsolidacji skrajnie prawicowego środowiska, poprzez zakładanie nowych partii, m.in. ARPL oraz organizacji o nazwie Occident (Zachód), też zakończyła się niepowodzeniem. [ 26 ]

Wpływowi członkowie OAS, ze swoją anachroniczną wizją świata, skończyli w więzieniu. Część z nich objęła amnestia, tuż po rewolcie majowej z 1968 r.. Prawdopodobnie doprowadził do niej gen. J. Massu, weteran wojny algierskiej. Zapewne był to polityczny targ, kiedy to prezydent de Gaulle, niespodziewanie w gorących majowych dniach, zdecydował się wybrać helikopterem do Baden-Baden, bazy wojskowej w RFN, gdzie stacjonowała armia francuska. R. Salan i inni czołowi spiskowcy z kadr wojskowych zostali jeszcze za życia pozbawieni swych stopni. Dopiero lewicowy prezydent F. Mitterrand cofnie tę decyzję. Udaną konsolidację nacjonalistycznego elektoratu przeprowadził dopiero J.-M. Le Pen z Frontu Narodowego (partia założona w 1972 r.), nad którym obecnie przywództwo polityczne pełni jego córka Marie.

Bibliografia

1. Gaulle de Ch., Pamiętniki nadziei, wyd. MON, Warszawa 1974

2. Gerhard J., Charles de Gaulle, T.2, Książka i wiedza, Warszawa 1972

3. Hall A., Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Wyd .KA, Kraków, 2009

4. Hall A. , Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle’a, Neriton, Warszawa 2005

5. Kasznik-Christian A., Wojna algierska 1954-1962. U źródeł niepodległej państwowości, Ibidem, Łódź 2001

6. Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006., red. P. Ostaszewski, Książka i wiedza, Warszawa 2006

7 . Lacoste Y., Geopolityka śródziemnomorza, Dialog, Warszawa 2010

8. Nouzille V., Zabójcy w imię republiki, wyd. Fronda, Warszawa 2016.


 Przypisy:
[ 1 ] Termin używany przez prasę francuską w stosunku do europejskiego osadnictwa w północnej skolonizowanej Algierii, pochodzenia głównie francuskiego. Nie wiadomo do końca, skąd wziął się termin. Być może było to nawiązanie do niektórych plemion Indian Północno-Amerykańskich, którzy mieli złote wyroby. Tutaj, tj. na obszarze Algierii, oznaczało to gaz i ropę naftową.
[ 2 ] Termin ten był stosowany przez zwolenników zachowania Algierii jako koloni Francji. Stosowany był przez różne siły polityczne w ramach tego sporu. Począwszy od sił patriotycznych aż po skrajnie prawicowe. Przez samego Ch. De Gaulle'a był użyty tylko raz, podczas jego pierwszej wizyty w ogarniętej wojną Algierii (przemówienie zaczynające się od słów " Zrozumiałem Was..."). Potem jako przeciwwagę, używano terminu "Algieria algierska" i było to hasło stosowane przez orędowników nadania algierczykom niepodległości.
[ 3 ] A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, Warszawa 2005 s. 404.
[ 4 ] Ibidem ., s. 404.
[ 5 ]  A. Kasznik-Christian, Wojna algierska 1954-1962. U źródeł niepodległej państwowości, Łódź 2001 s. 113.
[ 6 ] A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, op. cit. s. 405-406.
[ 7 ] Ibidem, s. 406.
[ 8 ] Ibidem, s. 407.
[ 10 ]  Ch., De Gaulle, Pamiętniki nadziei, Warszawa 1974, s. 140-141.
[ 11 ] A. Hall, Naród i państwo..., s. 407-408.
[ 12 ] Ibidem, s. 408.
[ 13 ] A. Kasznik-Christian, Wojna algierska..., s. 119.
[ 14 ] Ibidem, s. 119.
[ 15 ] A. Hall, Naród i państwo..., s. 414.
[ 16 ] Ibidem, s. 114.
[ 17 ] Ibidem, s. 418-419.
[ 18 ] A. Kasznik-Christian, Wojna algierska..., s. 120.
[ 19 ] A. Kasznik-Christian, Wojna algierska..., s. 121. ; A. Hall, Naród i państwo..., s. 423-424.
[ 20 ] A. Kasznik-Christian, Wojna algierska..., s. 121.
[ 21 ] A. Hall, Naród i państwo..., s. 421-422. ; Y.Lacoste., Geopolityka śródziemnomorza, Warszawa 2010, s. 156; 228.
[ 22 ] Y. Lacoste, op. cit., s.228.
[ 23 ]  V. Nouzille, Zabójcy w imię republiki, Warszawa 2016, s. 44-45.
[ 24 ] J. Modrzejewska-Leśniewska, Wojna w Algierii 1954-1962, [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006., red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 383.
[ 25 ] A. Hall, Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Kraków 2009, s. 174.
[ 26 ] Ibidem, s.175.

Piotr Wildanger
Ur. 1984. Absolwent politologii i studiów podyplomowych public relations oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Szczecińskim. Publicysta, poeta, meloman. Publikował w dodatku "Gazety Wyborczej" "Co jest grane", "Oddechu", "Zaszafie", "Liberte!", "eleWatorze" oraz w "Nowym Obywatelu". Mieszka w Szczecinie.
 Strona www autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10245)
 (Ostatnia zmiana: 13-03-2019)