Towarzystwo Harmonii
Autor tekstu:

Początkowo `Harmoniści` lub `Rapp`iści byli zgrupowani wokół niezwykłego, autokratycznego i mocnego lidera George Rapp`a, tkacza, który w latach 80-tych XVIII w. rozpoczął organizację własnych religijnych spotkań w swej rodzinnej wiosce w Wurttemberg, w Niemczech. Ogłosił on wiele krytycznych uwag wobec państwowego Kościoła luterańskiego, jego pustych obrzędów i rytuałów. Wurttemberg było wówczas aktywnym źródłem sektarianizmu, i Rapp szybko zdobył dość znaczną liczbę zwolenników spośród mieszkańców owej wioski jak i innych leżących w pobliżu niej

A jednak po dziesięciu latach od pierwszego osiedlenia się w stanie Pennsylwania (1804), `Harmoniści`, którym przeszkadzało częste wkraczanie na ich terytoria przez siły zewnętrzne, w poszukiwaniu energii wodnej i lepszego klimatu dla uprawy roślin, i mimo całej siły i pracy włożonej w rozpoczęcie po raz kolejny osady — wystawili miasto `Harmonia` na sprzedaż i przenieśli się na terytorium Indiany, w pobliże rzeki Wabash.
Jako ludność żyjąca na linii frontu (z oryginalnymi mieszkańcami Ameryki), ich osiągnięcia są tym bardziej wspaniałe — zaś miasto „Nowa Harmonia" było uważane za „Cud Dalekiego Zachodu".

Po tym jak część członków sekty wyemigrowała do Ameryki w 1804 roku, sekta przyjęła komunizm czyli wszelką własność uczyniła komunalną. `TH` kupiło ziemię i po dość niefortunnym początku — zbudowało modelową wioskę na `Connoquenessing Creek` w pobliżu Pittsburga w stanie Pennsylwania. Społeczność uważała się sama za Kościół, w którym wszyscy członkowie oddawali swe majętności wspólnocie i zobowiązywali się żyć wedle praw społeczności.

`Harmoniści` w tym czasie założyli kolejną, trzecią świetnie funkcjonującą kolonię, nazwaną `Ekonomia`, w pobliżu rzeki Ohio w stanie Pennsylwania.
Po raz kolejny założyli miasto, które było wzorem do naśladowania — przykładem funkcjonalności i porządku.

Zdarzyła im się schizma w 1831 roku, kiedy pewien robiący wrażenie oszust pojawił się w `Ekonomii` w stanie Pennsylwania. Zaprezentował siebie jako 'Jego Królewską Wysokość Maximiliana z Este, Ambasadora Chrystusa'. `Harmoniści` przechodzili wówczas wewnętrzny kryzys i nie mogli się doczekać powtórnego Przyjścia Jezusa na Ziemię … Tak więc część sekty przyłączyła się do hrabiego Leon`a, jak o nim mówiono, i kontynuowała praktykę komunizmu w innych częściach Ameryki; to oczywiście spowodowało, że `Harmoniści` stracili wielu członków.

W latach 30. i 40. XIX w. prosperowali zamykając prawie zupełnie dostęp do swych szeregów, tym samym zapewnili sobie swój własny koniec. Rezerwy bogactwa były znaczne i stały się tematem wielu, długich rozpraw sądowych w XX wieku.
Warto jednak pamiętać, że w swym najlepszym okresie `Harmony Society` była pionierem w przemyśle ropy naftowej i zbudowała pierwsze, duże rurociągi.


Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Liczba tekstów na portalu: 41  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1483)
 (Ostatnia zmiana: 06-09-2003)